Revues - Idées
Alencontre ★  Ballast ★  BASTA ! ★  CQFD ★  Le Comptoir ★  Contretemps ★  ESSF ★  Editeurs ★  Frustration ★  Grozeille ★  Jef Klak ★  Kairos ★  Lignes de crêtes ★  Le Monde Diplomatique ★  Lundi matin ★  NonFiction  ★  Période ★  Smolny ★  Terrestres ★  Usbek & Rica ★  La Vie des idées ★  ViewPoint Magazine
 Lundi Matin
Journal en ligne gratuit paraissant chaque lundi matin

Publié le 27.03.2020 à 07:49

A vírus monológja

Fújjátok le, kedves emberek, az összes nevetséges harci riadót. Süssétek le rám szegezett, bosszúszomjas szemeteket. Oltsátok ki a rettegésből nevem köré szőtt fénycsóvát. Mi – vírusok a világ bakteriális mélységeiből -, mi vagyunk az élet valódi folyama. Nélkülünk soha nem láttátok volna meg a napvilágot, ahogy a legelső sejt sem.

Az őseitek vagyunk csakúgy, mint a kövek és az algák, és sokkal inkább, mint a majmok. Mindenütt ott vagyunk, ahol ti ott vagytok, sőt még ott is, ahol ti nem. Magatokra vessetek, ha az univerzumban csak azokat veszitek észre, akik olyanok, mint ti. Legfőképp pedig ne mondogassátok többé, hogy én öllek meg titeket. Nem az öl meg, amit a szöveteitekkel csinálok, hanem hogy felebarátaitoktól nem kaptok elég ápolást. Ha egymással szemben nem lettetek volna annyira kapzsik, amennyire a többi földi élőlénnyel szemben, akkor lenne elég ágy, nővér és lélegeztetőgép, hogy túléljétek a rombolást, amit a tüdőtökben okozok. Ha az öregjeiteket nem dugtátok volna halálgyárakba, az épeket meg vasbeton ólakba, nem itt tartanátok. Ha nem alakítottátok volna át a világ - sőt inkább világok – tegnap még buja, kaotikus és végtelenül benépesült szegleteit az Ugyanaznak és a Többnek hatalmas monokultúrás sivatagává, nem ugorhattam volna planetáris szinten a torkotoknak. Ha nem váltatok volna mindannyian ugyanannak az egyetlen és tarthatatlan életformának a felesleges másolataivá az elmúlt évszázad alatt, nem készülnétek most úgy a halálra, mint elhagyatott légy a civilizáció cukros vízében. Ha a környezeteteket nem tettétek volna annyira üressé, annyira átlátszóvá, annyira absztrakttá, higgyétek el, nem egy repülő sebességével közlekednék. Csak azt az ítéletet hajtom végre, amelyet saját magatokra mondtatok ki már régóta. Már megbocsássatok, de ha jól tudom, ti alkottátok meg az „antropocén” kifejezést. A katasztrófa teljes dicsősége a tiétek ; most, hogy beteljesül, már késő visszamondani. A legőszintébbek közületek jól tudják : egyedül a ti társadalomszervezésetek, a „nagy lépték” őrülete és gazdasága, a rendszer iránti fanatizmusotok a cinkosaim. Csak a rendszerek „sebezhetőek”. Minden más él és meghal. Csak az sebezhető, akinek a kontroll, annak kiterjesztése és tökéletesítése a célja. Nézzetek meg jól : csak a Halál uralmának a másik arca vagyok.

Úgyhogy ne hibáztassatok, ne vádoljatok, ne üldözzetek. Ne bénuljatok le miattam. Mindez gyerekes. A nézőpont megváltoztatását javaslom : az élet önmagában intelligens. Ahhoz, hogy emlékezzünk, vagy stratégiát alkossunk, nem kell alanynak lenni. A döntéshez nem kell szuverénnek lenni. A baktériumok és vírusok is lehetnek teljhatalmúak. Úgyhogy bennem inkább a megmentőtöket, mint sírásótokat lássátok. Rátok bízom, hogy hisztek-e nekem, de azért jöttem, hogy megállítsam a gépet, amelyen nem találjátok a vészféket. Azért jöttem, hogy felfüggesszem a működést, amelynek a túszai vagytok. Azért jöttem, hogy a „normalitás” aberráltságát nyilvánvalóvá tegyem. „Őrültség volt másokra bízni az élelmezésünket, védelmünket és életünk kereteinek fenntartására irányuló képességeinket.”... „Nincsenek költségvetési korlátok, az egészségnek nincs ára” [1] : nézzétek, hogyan botlik meg vezetőitek nyelve és elméje ! nézzétek, ahogy nyomorult - ráadásul arrogáns - kóklerek rangjára alacsonyítom őket ! Nézzétek, ahogy saját magukat ítélik nemcsak feleslegesnek, hanem kártékonynak. Az ő szemükben ti csak a rendszerük újratermelésének eszközei vagytok, vagyis kevesebbek, mint a rabszolgák. Még egy planktonnal is jobban bánnak, mint veletek.

Ugyanakkor nehogy szemrehányással illessétek őket, nehogy rámutassatok gyarlóságaikra. Gondatlansággal vádolni őket csak túlértékelné a szerepüket. Inkább azt fontoljátok meg, miért véltétek ilyen kényelmesnek, hogy kormányozzanak titeket. A kínai módszer érdemeit dicsérni a brit megközelítéssel szemben, a birodalmi-jogi megoldást a darwinista-liberálissal szemben, mindkét módszer félreértését jelenti, mindkettő borzalmainak félreértését. A „liberálisok” Quesnay [2] óta irigyen kacsingatnak a kínai birodalomra ; most is csak ezt folytatják. Ezek ketten sziámi ikrek. Mindegy, hogy a saját magunk vagy a „társadalom” érdekében zárnak be, végeredményben elnyomják az egyetlen nem nihilista cselekvést, ami ennyiből állna : vigyázni magunkra, azokra, akiket szeretünk, és arra, amit szeretünk azokban, akiket nem ismerünk. Ne hagyjátok, hogy akik a szakadékba vezettek titeket, most úgy tegyenek, mintha kimentenének onnan : csak egy még tökéletesebb poklot, egy még mélyebb sírt készítenek elő nektek. Ha egy nap megtehetik, a túlvilágon is járőröztetik majd a hadsereget.

Inkább legyetek hálásak nekem. Nélkülem még mennyi ideig tüntették volna fel szükségesnek mindazokat a megkérdőjelezhetetlen dolgokat, amelyeket hirtelen felfüggeszthetőnek nyilvánítanak. A globalizáció, a felvételi vizsgák [3], a légiközlekedés, a költségvetési korlátok, a választások, a sportesemények látványosságai, Disneyland, az edzőtermek, a legtöbb üzlet, a nemzetgyűlés [4], az iskolai bezártság, a tömeggyűlések, az irodai munkák zöme, mindaz a részeg közvetlenség, amely csak a városi monádok szorongó magányának a fordítottja ; mindez tehát szükségtelen lett, mihelyt beállt a szükségállapot. Köszönjétek meg nekem a következő hetek próbatételeit : végre a saját életeteket fogjátok élni az ezernyi menekülőút nélkül, amelyek évről-évre egybetartják a tarthatatlant. Nem is vettétek észre, hogy még be sem költöztetek a saját létezésetekbe. Nem is tudtátok, hogy dobozok között léteztetek. Ezentúl a hozzátartozóitokkal fogtok élni. Otthon fogtok lakni. Nem lesztek többé átutazóban a halál felé. Esetleg gyűlölni fogjátok a férjeteket. Esetleg okádni fogtok a gyerekeitektől. Talán kedvetek támad felrobbantani mindennapi életetek díszleteit. Igazság szerint az elkülönülés metropoliszaiban már nem is voltatok a világon. A világotok csak úgy volt élhető, hogy állandóan menekülnötök kellett minden egyes pontjából. Úgy eluralkodott az ocsmányság, hogy a szórakozásnak és mozgásnak kellett elszédítenie titeket. Az élőlények közötti kapcsolat kísértetiessé vált. Minden annyira hatékony lett, hogy semminek se volt már értelme. Mindezt nekem köszönjétek, és üdvözlet a földön !

Hála nekem, most meghatározatlan ideig nem fogtok dolgozni, a gyerekeitek nem mennek iskolába, és mégsem olyan lesz az egész, mintha vakáció lenne. A vakáció az a tér, amelyet mindenáron be kell rendezni, amíg a munka visszatérésére vártok. De ami megnyílik most előttetek, az nem a határtalan tér, hanem a hatalmas üresség. Munkátlanná teszlek titeket. Semmi sem utal arra, hogy a régi nem-világ visszatérne. Ez az egész rentábilis abszurditás talán véget ér. Ha nem kaptok fizetést, mi sem természetesebb, hogy nem fizettek lakbért. Aki nem tud dolgozni, miért tejelne továbbra is a banknak ? Végül is nem öngyilkosság-e olyan helyen élni, ahol még egy kertet sem lehet megművelni ? Attól hogy valakinek nincs pénze, még nem fogja abbahagyni az evést, és akinél a vas, annál a kenyér. [5] Köszönjétek meg nekem : az életeteket eddig hallgatólagosan szervező alternatíva elé állítalak titeket : gazdaság vagy élet ? Nálatok a labda. Történelmi a tét. Vagy az uralkodók kényszerítik rátok az ő rendkívüli állapotukat, vagy feltaláljátok a sajátotokat. Vagy ragaszkodtok a most napvilágra kerülő igazságokhoz, vagy lehajtjátok a fejeteket a tőkére. Vagy kihasználjátok az általam nyújtott időt, hogy a jelenlegi összeomlás tanulságai alapján feltaláljátok az új világot, vagy ez a világ végül radikalizálódni fog. A katasztrófának akkor lesz vége, ha a gazdaságnak is vége lesz. A gazdaság maga a pusztítás. Mindez egy hónapja még elmélet volt. Mostanra tény. Mindenkinek világos már, mennyi rendőrség, megfigyelés, propaganda, logisztika és távmunka kell majd, hogy ezt a tényt elhallgassák.

Velem szemben ne engedjetek se a pániknak, se a tagadásnak. Ne engedjetek a biopolitikai hisztériának. A következő hetek szörnyűek, lesújtóak és kegyetlenek lesznek. A Halál kapuja kitárul. Én vagyok a termelés pusztításának legpusztítóbb terméke. A nihilistákat visszaadtam a semminek. Sose lesz kiáltóbb e világ igazságtalansága. Egy egész civilizációt és nem titeket temetni jöttem. Akik élni akarnak, azoknak új szokásokat kell felvenniük, saját szokásokat. Miközben próbáltok elkerülni, alkalmatok nyílik erre a megújulásra, a távolságtartás új művészetére. A köszönés, amelyben egyesek eléggé rövidlátó módon magát a megtestesült intézményt látták, semmilyen etikettnek nem fog már megfelelni. Az élőlényeket fogja jellemezni. Ne a „többiekért”, ne a „lakosságért”, ne a „társadalomért” tegyétek meg ezt, hanem a tieitekért. Vigyázzatok a barátaitokra és a szerelmeitekre. Velük együtt, szuverén módon, találjátok ki az élet egy igazi formáját. Hozzátok létre a jó élet klasztereit, és terjesszétek ki őket, és én tehetetlen leszek veletek szemben. Nem a fegyelemhez, hanem a figyelemhez való tömeges visszatérésre szólítalak fel titeket. Nem a gondtalanság, hanem a gondatlanság végére. Milyen más módon emlékeztethettelek volna titeket arra, hogy a megváltás az egyes gesztusokban rejlik. Hogy a jelentéktelenen fordul meg minden.

Szembe kellett néznem a tényekkel : az emberiség csak azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket nem tud többé nem feltenni.

[ Monologue du virus مونولوج فيروس Ο μονόλογος ενός ιού What the virus said Viruksen monologi 病毒独白 Monolog eines Virus' Monólogo do vírus Monólogo del Virus Monologo del virus مونولوگِ ویروس ウイルスの独白 Վիրուսը Խոսում է ]


[1] Emmanuel Macron 2020. március 12-i televíziós beszédéből vett részletek

[2] Francia közgazdász, a fiziokrata iskola képviselője, a kínai despotikus birodalom és a konfucianizmus csodálója (Le Despotisme de la Chine ,1767)

[3] Franciaországban nemcsak felsőoktatási intézményekbe, hanem közigazgatási, közoktatási állások elnyeréséhez is központi felvételi vizsgát kell tenni.

[4] A francia kétkmarás rendszerben az alsó törvényhozó testület hivatalos neve, a magyar országgyűlés megfelelője.

[5] Szállóige Auguste Blanqui, baloldali politikus pohárköszöntöjéből, amelyet 1851-ben a 48-as forradalom évfordulójára írt londoni elvtársainak.


............................................

Publié le 26.03.2020 à 08:21

ANTIFAUST VAINCRA

L'histoire a-t-elle un sens ? Quand on pose cette question, on imagine comme un véhicule pesant, grosse cylindrée mondiale en marche sur l'autoroute de l'avenir, avec humanité embarquée, bon gré mal gré. Et on roule vite. Il semble même que l'on roule de plus en plus vite ; si vite qu'on n'a pas le temps de lire les panneaux ; si vite qu'on se demande si l'on n'a pas raté la sortie, si la route n'est pas finie, si l'on ne va pas dans la mauvaise direction. Vers où mène cette route ? Est-ce qu'elle s'arrête à un moment, est-ce qu'on va pouvoir descendre, se dégourdir les jambes, regarder un peu le paysage, jouir de l'immobilité ? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un sale endroit qui nous attend au bout ? Et puis la route va-t-elle vraiment tout droit ? Ou fait-elle une boucle ? Ou fait-elle tout le tour de la terre ? La route, on la discerne mal.

A bord, il y a tout le monde et en même temps, c'est comme s'il n'y avait personne. On ne sait pas très bien qui conduit, de toute façon. Certes, il y a bien quelques stewards. Dans leurs jolis costumes, ils nous disent que tout est normal, que cela va encore continuer, et qu'il faut surtout rester fixés sur la route, les yeux dans le progrès, et savourer, bien enfoncé dans son fauteuil, la sensation de l'accélération. On obtempère en maugréant. Certains essaient de faire la sieste. Sylvain Creuzevault, qui n'arrive pas à dormir, se faufile discrètement dans la cabine du conducteur. Il n'y a personne, juste une myriade de boutons, de voyants électroniques, d'écrans affichant des informations incompréhensibles. Et, de l'autre côté de la fenêtre, un rétroviseur. Alors, Sylvain Creuzevault y jette un œil curieux – après tout, à bord du grand véhicule de l'histoire, on ne regarde jamais en arrière.
Qu'y voit-il ? Qu'y verriez-vous ?

Pour le savoir, curieusement, il faut se rendre dans un théâtre, car Sylvain Creuzevault est aussi metteur en scène. Alors, du rétroviseur, il a fait une pièce de théâtre. Elle dure trois heures et demie, et s'intitule Angelus Novus Antifaust. Elle se joue en ce moment même, sur une idée originale de Walter Benjamin :

« Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus novus. Il représente un ange qui semble avoir dessein de s'éloigner de ce à quoi son regard semble rivé. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où paraît devant nous une suite d'événements, il ne voit qu'une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d'amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si forte que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir auquel il tourne le dos, cependant que jusqu'au ciel devant lui s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »

L'Angelus Novus, comme Sylvain Creuzevault, a regardé dans le rétroviseur de l'histoire. C'est une entreprise un peu contre-intuitive, surtout lorsqu'on s'imagine naïvement qu'en matière d'histoire, les obstacles sont devant nous. Mais qui, au juste, est cet Ange Nouveau ? Il est, chez Benjamin, la figure de celui cherche la rédemption pour tous ceux que l'ordre du monde a dû briser pour se maintenir jusqu'au présent. Cette rédemption, impossible tant que dure le règne des vainqueurs, fixe à l'historien sa tâche et sa méthode. La rédemption est à la fois un accomplissement et un anéantissement, car l'anéantissement est aussi, pour celui qui vécut écrasé, une délivrance. La rédemption est un achèvement aussi au sens où l'on achève quelqu'un pour le délester de sa souffrance. En se tournant comme l'Angelus Novus vers le passé, l'historien révolutionnaire n'entend pas simplement ramener à la conscience historique de ses contemporains les évènements tragiques qui structurent la « tradition des opprimés ». Il entend prendre chaque passé conservé en tant que passé et le mener à son terme, c'est-à-dire l'accomplir, de manière à ce que sa conservation devienne superflue, à ce qu'on puisse l'oublier plutôt que le commémorer.

Très concrètement, il s'agit de faire advenir le bouleversement auquel tant d'opprimés ont aspiré jusque dans leur échec. Et cela est difficile tant que souffle la tempête du progrès, c'est-à-dire tant que règne une conception de l'histoire tournée vers le futur, rendant impossible de prendre le temps d'aller chercher dans le passé tout ce qui doit être réparé ou modifié pour le mener à son terme. Conception bourgeoise et contre révolutionnaire qu'un Hollande résumait ainsi lors d'un voyage en Guadeloupe, où « passé » signifie « esclavage » : « On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le futur ». Le futur ne se change pas, car le futur n'existe pas. Le passé en revanche existe, et la rédemption est une des opérations par lequel on le transforme, en faisant germer les aspirations qu'il contient. Une fois cela accompli, le passé n'aura plus été une chronique des catastrophes, une sinistre addition d'injustices, mais le creuset d'une force historique latente capable de mettre en échec le gouvernement du monde. Mais l'Ange de l'Histoire, celui peint par Klee, s'il fait signe vers la rédemption, n'arrive pas à échapper au vent qui souffle vers le futur des vainqueurs. Il exprime la détresse de l'historien matérialiste.

Mais pourquoi et comment devient-il un Antifaust ? Tel est le questionnement profond de la pièce, qui est toute entière une méditation sur l'opposition entre ces deux thèmes philosophiques et politiques, que sont Faust et l'Ange de l'Histoire.
Ce ne sont pas des figures heureuses. Faust, c'est le grand savant qui se lasse de sa puissance de savoir et demande au Diable de lui permettre de vivre vraiment. C'est l'homme du progrès, finalement écrasé par le poids de son savoir, trop lourd pour lui donner accès à la fugacité du monde. C'est un mythe aussi allemand que possible, que depuis quatre siècles nous ressassons et recomposons, de l'Angleterre à l'opéra. L'Angelus Novus, lui, est aussi impuissant que perspicace ; il voit, il sait – ce qu'il y à faire, aux côtés de qui, contre quoi. Il connaît sans niaiserie la nature de l'histoire, la frénésie de ses épurations, l'unité de son drame. Mais, emporté par le vent sec du progrès, aussi tenace que pauvre, il ne peut donner aux morts et aux vaincus qu'une silencieuse attention, bouche bée, déjà parti. Et le poids de cette attention l'écrase lui aussi, comme il écrasait Benjamin.

Qu'en est-il dans cette pièce où se rejoue les destins croisés de ces deux figures ? Trouvent-elles la force de bifurquer ? Du côté de Faust, l'intrigue présente trois personnages, adultes brillants liés par un étrange triangle amoureux. Kassim est scientifique ; il est en quête des secrets de la mémoire, et tente d'animer par la force du souvenir une très inerte souris de laboratoire. Il découvre que « l'homme oublie, et parfois se souvient » ; et non l'inverse. Theodor, son meilleur ami, est compositeur ; il est passé à Nuit Debout, et s'est marié avec l'ancienne femme de Kassim, Marguerite. Marguerite est scientifique ; elle a reçu le prix Nobel pour avoir découvert des ciseaux génétiques permettant une manipulation peu coûteuse du génôme. Voilà nos Fausts. Kassim et Marguerite vont rencontrer leurs démons, et les suivre plaisamment, désertant le monde, leur rôle et le présent.
Les démons, Baal, Lilith et compagnie, sont comme une joyeuse troupe de théâtre à eux tout seuls ; ils se jouent des mots, sautent par-dessus les barrières, et paraissent bien plus bénéfiques que leur réputation judéo-chrétienne ne le laisse soupçonner. Ils n'agissent pas, comme dans la pièce de Goethe, pour prouver quelque chose à Dieu, mais suivent sans perversion leurs propres motifs mystérieux. Theodor, lui, ne déserte pas. Il va s'enfermer dans une curieuse fantasmagorie politique qui le voit remporter les élections de 2017 et instaurer enfin une vraie République de gauche vraiment de gauche, vraiment sociale et vraiment solidaire. Son démon, qui n'apparaît jamais, se nomme Frédéric Lordon. Les destins des personnages, qui tous se détournent de leur mission de progrès, s'enroulent et s'entrecroisent dans une trame serrée, complexe, parfois incompréhensible.

Mais voilà ; Marguerite et Kassim ont une fille. Quand ses parents disparaissent, elle ne perd pas le nord ; adepte de la tête de cortège, elle embrasse progressivement, jusqu'à l'identification, la figure de l'Ange de l'Histoire. Elle n'est pas seule à regarder vers le passé. Il y a aussi une historienne matérialiste, qui porte dans son lourd cabas les archives de l'histoire des vaincus, les annales de la catastrophe ; un marquis de ZAD peu convaincu par la République de Theodor ; un soldat inconnu toujours mort et toujours vivant ; et d'autres, à commencer par les guerriers costumés du printemps social.

La pièce est en deux parties. La première, assez longue, déploie le devenir des Fausts, avec en toile de fond, le mouvement social, l'agitation de rue, les guerres proches ou lointaines. Il y a des scènes limpides, d'autres oniriques, certaines sont hilarantes, d'autres inquiétantes. On se perd un peu dans les méandres de la narration, dans les digressions du fantasme, la superposition des temps. On souffre, car les Fausts échouent à être autre chose que « des imbéciles amoureux de leur faute » ; ils ont déserté le monde, le savoir, le pouvoir, mais se perdent à mi-chemin, comme Dante au milieu de sa vie, au milieu de sa forêt. La seconde partie, brève et dense, montre l'éclosion de l'Antifaust, et son devenir-Ange. Tournée vers le passé, comme il se doit, cette seconde partie commente la première, la résume et la récapitule. Au cours d'un mini-opéra saisissant, l'enfant des Fausts sort de sa chrysalide et devient l'Antifaust, contre les errements de ses parents. Papillon de l'histoire, l'Antifaust déploie lentement ses ailes, apaise, rassemble, médite, récite. « Ce n'est rien », dit-elle à ceux qui l'entendent, « j'y suis ; j'y suis toujours ».

Alors, comme notre généticienne avec ses ciseaux à ADN, Sylvain Creuzevault et ses redoutables acteurs découpent et recollent l'ADN de l'histoire et de la catastrophe, de la tradition des vaincus. Ils enchaînent les tableaux, les instantanés, les vidéos, les citations, recomposant, fragments par fragments, la vision fugitive du passé qu'a celui qui s'échappe du présent perpétuel. Benjamin, la ZAD, Rimbaud, Rémi Fraisse, Dante, le mouvement contre la loi Travail, Boulgakov, Mesrine, Politkovskaïa, Bosch, tout passe sous le regard de l'Antifaust. « N'est-ce pas tout confondre ? », dira sans doute le spectateur. « Mais n'est-il pas lourd, et s'alourdissant sans cesse, l'amoncellement des ruines ? », répond l'Ange de l'Histoire.


............................................

Publié le 24.03.2020 à 11:23

Վիրուսը Խոսում է

Լավ կանեիք, սիրելի մարդիկ՝ դադարեցնեիք պատերազմի ձեր անհեթեթ կոչերը։ Իջեցրե՛ք ինձ ուղղված վրեժխնդրությամբ լցված ձեր հայացքները։ Վերացրե՛ք տեռոռի այն լուսապսակը, որով պատել եք իմ անունը։ Աշխարհի բակտերիալ ծագումից սկսած՝ մենք՝ վիրուսներս ենք Երկրի վրա կյանքի իսկական շարունակականությունը : Առանց մեզ ո՛չ դուք երբևէ լույս կտեսնեիք, ո՛չ էլ՝ առաջին բջիջը։

Մենք ձեր նախնիներն ենք, ինչպես քարերը և ջրիմուռները և ավելին քան մարդակապիկները։ Մենք այնտեղ ենք, որտեղ դուք եք, ինչպես նաև՝ այնտեղ, որտեղ դուք չկաք։ Ավելի վատ ձեզ համար, եթե դուք տեսնում եք տիեզերքում միայն այն, ինչը ձեզ դուրեկան է։ Եվ դրանից ավելին, հերիք է ասեք, որ այդ ես եմ, ով սպանում է ձեզ։ Դուք չեք մահանա ձեր հյուսվածքների վրա իմ ազդեցությունից, այլ կմահանաք ձեզ հավասարակից մարդկանց հոգատարության պակասից։ Եթե դուք ինքներդ ձեր մեջ այդքան ագահ չլինեիք, ինչքան եղաք այն ամենի նկատմամբ, ինչն ապրում է այս մոլորակի վրա, ապա դեռ կունենայիք բավականաչափ մահճակալներ, բուժքույրեր, շնչառական ապարատներ՝ դիմակայելու այն վնասին, որ ես հասցնում եմ ձեր թոքերին։ Եթե դուք չտեղավորեիք ձեր տարեցներին խնամքի կենտրոններում, իսկ ձեր գործունակ զանգվածներին՝ բետոնե կաբինետներում, ապա դուք չէիք հայտնվի այս անախորժության մեջ։ Եթե դուք ընդհամենը դեռ երեկ շքեղ, քաոսային, անվերջ բնակեցված աշխարհի կամ, ավելի ճիշտ, աշխարհների ամբողջ տարածքը չվերածեիք Նույնի և Ավելիի մենամշակույթի մի լայնարձակ անապատի, ապա ես չէի կարողանա ինձ նետել ձեր կոկորդների գլոբալ զավթման ընթացքի մեջ։ Եթե վերջին դարի ընթացքում գրեթե բոլորդ չդառնայիք միատար, անտրամաբանական կյանքի տեսակի անօգուտ կրկնօրինակներ, ապա հիմա զբաղված չէիք լինի պատրաստվելով ձեր շաքարոտ քաղաքակրթության ջրերի մեջ լքված ճանճերի պես մեռնելուն։ Վստահ եղեք, որ ես ինքնաթիռի արագությամբ շարժվողը չէի լինի, եթե ձեր շրջակա միջավայրերը այդքան դատարկ, այդքան թափանցիկ, այդքան աբստրակտ դարձրած չլինեիք։ Ես միայն եկել եմ իրագործելու այն պատիժը, որ դուք արդեն երկար ժամանակ հայտարարել եք ինքներդ ձեր դեմ։ Կներեք, բայց, ի վերջո, այդ դուք հորինեցիք « Anthropocene » անունը : Դուք պարգևեցիք ինքներդ ձեզ աղետի ամբողջ պատիվը։ Այժմ երբ այն բացահայտվում է, այլևս ուշ է դա ժխտել։ Ձեզնից ամենաազնիվները դա շատ լավ գիտեն․ իմ հանցակիցները ոչ այլ ինչ են, քան ձեր հասարակական կազմակերպվածությունը, ձեր « մեծամասշտաբ » անխելքությունն ու դրա տնտեսությունը, համակարգերի նկատմամբ ձեր ֆանատիկ հավատը։ Միայն համակարգերն են « խոցելի »։ Մնացած ամեն ինչն ապրում է և մեռնում։ Չկա այլ « խոցելիություն », բացի նրանից ինչը նպատակ ունի վերահսկելու, դրա ընդլայնման և կատարելագործման։ Մոտիկից նայեք ինձ․ ես ընդհամենը գերակշռող Մահվան հակառակ կողմն եմ։

Ուրեմն դադարեք մեղադրել, դատապարտել և հետապնդել ինձ, ինքներդ ձեզ հասցնել հակա վիրուսային կաթվածի։ Այդ ամենը շատ մանկամիտ է։ Թույլ տվեք առաջարկել այլ հեռանկար․ կյանքին ներհատուկ ընդունակություն գոյություն ունի։ Հիշողություն և ռազմավարություն օգտագործելու համար պարտադիր չէ լինել ենթակա։ Որոշում կայացնելու համար պարտադիր չէ լինել ինքնավար։ Բակտերիան և վիրուսները նույնպես կարող են ղեկն իրենց ձեռքը վերցնել։ Հետևաբար, ինձ տեսեք որպես ձեր փրկիչ, ոչ թե որպես ձեր գերեզմանափոր։ Դուք կարող եք ինձ չհավատալ, սակայն ես եկել եմ կանգնեցնելու համակարգը, որի վթարային արգելակը դուք չկարողացաք գտնել։ Ես եկել եմ առկախելու կազմակերպված գործընթացը, որը ձեզ գերի էր պահում։ Ես եկել եմ որպեսզի ցուցադրեմ այն շեղումը, որ « նորմալությունն » է կառուցում։ « Մեր սննդի հարցը, մեր պաշտպանությունը, մեր կյանքի ձևի համար հոգ տանելու կարողությունը ուրիշներին հանձնարարելը խելագարություն է »․․․ « Բյուջետային սահման չկա, առողջությունը գին չունի »․ տեսե՛ք թե ինչպես եմ վերահասցեագրում ձեզ կառավարող մարմինների ոգին և լեզուն։ Տեսեք, թե ինչպես եմ ձեզ համար նրանց իջեցնում իրենց գահից և բացահայտում իրենց իրական դեմքը որպես ճղճիմ, գոռոզ ռեկետչիկներ։ Տեսեք, թե ինչպես են իրենք իրենց անսպասելիորեն մատնում, որպես ոչ միայն ավելորդ, այլ նաև որպես վնաս հասցնող։ Նրանց համար դուք ոչ այլ ինչ եք, քան իրենց համակարգի վերարտադրությանը նպաստողներ, այսինքն՝ ստրուկից էլ ցածր։ Նույնիսկ պլանկտոնի հետ են ավելի լավ վարվում, քան ձեզ հետ։

Սակայն ձեր ժամանակը մի վատնեք նրանցից դժգոհելու, նրանց բացթողումները մատնացույց անելու վրա։ Մեղադրել նրանց անտեսման մեջ, նշանակում է շարունակել նրանց ավելի շատ տեղ տալ, քան նրանք արժանի են։ Դրա փոխարեն ինքներդ ձեզ հարցրեք, թե ինչպես եղավ, որ այդքան հեշտությամբ ինքներդ ձեզ թույլ տվեցիք կառավարված լինել։ Գովերգել չինական տարբերակի արժանավորությունը՝ ի համեմատ բրիտանական տարբերակի, կայսերաօրինական լուծումը որպես Դարվինիստ-լիբերալ մեթոդին դեմ, նշանակում է ոչինչ չհասկանալ թե՛ մեկից, թե՛ մյուսից և թե դրանց երկուսի սարսափից։ Քուեսնիից սկսած « լիբերալները » նախանձով էին նայում Չինական կայսրությանը։ Եվ նրանք դեռ շարունակում են դա անել։ Նրանք Սիամական երկվորյակներ են։ Այն փաստը, որ նրանցից մեկը սահմանափակում է ձեզ իր շահերի համար, իսկ մյուսը՝ « հասարակությանը », միշտ բերում է նրան, որ ճնշվում է միակ ոչ նիհիլիստ վարքը՝ հոգատարությունը ինքներդ ձեր նկատմամբ, ձեր սիրելիների նկատմամբ, ինչպես նաև այն, ինչը սիրելի է ոչ ծանոթ մարդկանց մեջ։ Թույլ մի տվեք նրանց, ովքեր ձեզ հասցրել են անդունդի եզրին, պնդել, որ նրանք ձեզ փրկում են դրանից․ նրանք ձեզ համար կնախապատրաստեն ավելի կատարյալ դժողք, ավելի խորը գերեզման։ Մի օր, երբ ի վիճակի լինեն, նրանք բանակը կուղարկեն մահից հետո կյանքում պարեկություն անելու։

Ավելի լավ կլինի՝ ինձ շնորհակալ լինեք։ Առանց ինձ այն չհարցադրվող բաները, որոնք հանկարծակի օդից կախված մնացին, դեռ ինչքա՞ն ժամանակ կշարունակեին ներկայացվել որպես անհրաժեշտ։ Գլոբալիզացիան, մրցակցային քննությունները, օդային երթևեկությունը, բյուջետային սահմանափակումները, ընտրությունները, սպորտային ներկայացումները, Դիսնեյլենդը, մարզասրահները, բիզնեսների մեծամասնությունը, Ազգային ժողովը, դպրոցական ճամբարները, զանգվածային հավաքները, օֆիսային աշխատանքների մեծամասնությունը, այն ամբողջ մեխանիկական սոցիալականությունը, որ ոչ այլ ինչ է քան մետրոպոլիտան մոնադի տագնապային մենության հակառակ կողմը․ այս ամենը մատուցվեց որպես ոչ անհրաժեշտ, այն պահից, երբ անհրաժեշտության դրությունը հաստատեց իր ներկայությունը։ Ինձ շնորհակալ եղեք գալիք շաբաթներում ծավալվող ճշմարտության ստուգարքի համար։ Դուք վերջապես կբնակվեք ձեր սեփական կյանքում՝ առանց հազարավոր փախուստների որոնք, անկախ լավ թե վատ տարուց, ապահովում էին անտրամաբանականի պահպանումը։ Առանց դա գիտակցելու, դուք երբեք չէիք ապրել ձեր սեփական գոյության մեջ։ Դուք սահմանափակված էիք ձեր կաղապարների մեջ և նունիսկ չէիք գիտակցում դրա մասին։ Իսկ հիմա դուք կապրեք ձեր բարեկամների հետ։ Դուք տանը կլինեք։ Դուք կդադարեք լինել դեպի մահը տարանցման ճանապարհին։ Գուցե դուք կատեք ձեր ամուսնուն։ Գուցե ձեր երեխաները ձեզ տանել չկարողանան։ Գուցե դուք կուզենաք պայթեցնել ձեր ամենօրյա կյանքի էսթետիկ դասավորվածությունը։ Ճշմարտությունն այն է, որ բաժանման այդ մետրոպոլիսներում դուք այլևս աշխարհում չէիք։ Ձեր աշխարհը իր որևէ կերպով այլևս ապրելու չէր, բացի այն ժամանակվանից, երբ դուք մշտապես փախուստի էիք դիմում։ Առերեսվելով այն սարսափելիին, որը կատարվում էր՝ հարկավոր էր ակտիվությամբ ու ցրվածությամբ բավարավել, ինչպես նաև պատրանքայինով, որ տիրում էր մարդկանց միջև։ Ամեն ինչ այնքան արդյունավետ էր դարձել, որ այլևս ոչինչ իմաստ չուներ։ Շնորհակալ եղեք ինձ այդ ամենի համար, և բարի վերադարձ երկիր։

Շնորհիվ ինձ, մի անորոշ ժամանակ դուք այլևս աշխատանքի չեք գնա, ձեր երեխաները դպրոց չեն գնա, ու միևնույն է, դա կլինի արձակուրդի հակառակ։ Արձակուրդները այն տարածքն են, որը պետք է ամեն գնով լցվի աշխատանքի պարտադիր վերադարձին սպասելու ընթացքում։ Բայց այն ինչը հիմա բացվում է ձեր առջև, շնորհիվ ինձ, ոչ թե կանխորոշված տարածք է, այլ բաց դատարկություն։ Ես ձեզ հայտարարում եմ պարապ։ Չկա երաշխիք, որ երեկվա չ-աշխարհը նորից կվերադառնա։ Այդ ողջ շահութաբեր անհեթեթությունը կարող է դադարել։ Երբ մարդը աշխատավարձ չի ստանում, ավելի բնական չի՞ դառնում վարձ չվճարելը։ Եթե մարդը չի կարող աշխատել, ինչու՞ պետք է նա շարունակի հիփոթեքային վարկ վճարել բանկին։ Ինքնասպանության հասցնող չէ՞, ի վերջո, ապրել այնտեղ, որտեղ չես կարող հողամաս մշակել։ Երբ մարդու մոտ այլևս փող չի մնացել, որպես հետևանք նա չի դադարում ուտել, և նա ով ունի միջոց, հաց կունենա։ Շնորհակալ եղեք ինձ․ ես ձեզ դրեցի լռելյայն կերպով ձեր գոյությունը կառուցող երկատման առջև (կա՛մ տնտեսականը, կամ կյանքը)։ Հիմա ձեր հերթն է, ձեր խաղի քայլն է։ Խաղադրույքը պատմական է։ Կամ կառավարման մարմինները ձեզ պարտադրում են իրենց արտակարգ դրությունը, կամ դուք ձերն եք հորինում։ Կա՛մ դուք ընտրում եք ճշմարտությունները, որ ջրի երես են դուրս գալիս, կա՛մ ձեր գլուխը դնում եք կացնի տակ։ Կա՛մ օգտվում եք այն ժամանակից, որ տալիս եմ ձեզ հետագայի աշխարհը պատկերացնելու համար՝ հաշվի առնելով այն, ինչ սովորել եք մոտալուտ փլուզմից, կա՛մ վերջինս ավելի ծայրահեղ կդառա։Աղետը ավարտվում է, երբ ավարտվում է տնտեսագիտությունը։ Տնտեսագիտությունը ինքնին ավերածությունն է։ Մինչև նախորդ ամսիս դա տեսություն էր։ Հիմա դա փաստ է։ Բոլորին ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը, պրոպագանդան, հսկողությունը, լոգիստիկան և հեռավար աշխատանքը ամեն ինչ անում են, որ այդ փաստը վերահսկելի պահեն։

Ինձ հետ գործ ունենալիս տեղի մի տվեք խուճապին կամ մերժմանը։ Մի հանձնվեք բիոքաղաքական հիստերիաներին։ Գալիք շաբաթները կլինեն սարսափելի, ճնշող, դաժան։ Մահվան դարպասները լայն բացված կլինեն։ Ես արտադրության ավիրվածության ամենաավերիչ արտադրությունն եմ։ Ես եկել եմ նիհիլիստներին իջեցնել ոչնչության մակարդակի։ Այս աշխարհի անարդարությունը երբեք ավելի վայրագ չի լինի։ Ես եկել եմ թաղելու քաղաքակրթությունը, ոչ թե ձեզ։ Նրանք ովքեր ցանկանում են ապրել, պետք է կառուցեն նոր սովորություններ, որոնք համապատասխանում են իրենց։ Ինձնից խուսափելը լավ հնարավորություն կլինի այս վերաստեղծման համար, այս նոր տարածությունների արվեստի համար։ Իրար բարևելու արվեստը, որ որոշները անհեռատեսորեն չէին համարում հենց ինստիտուցիայի ձև, շուտով չի ենթարկվի ոչ մի վարվելակարգի։ Դա կբնորոշի մարդկանց։ Մի արեք դա « ուրիշների համար », « բնակչության համար » կամ « հասարակության համար »․ արեք դա ձեր կողքինների համար։ Հոգ տարեք ձեր ընկերների և սիրելի մարդկանց համար։ Իրենց հետ միասին վճռականորեն վերաիմաստավորեք, թե ինչպիսին կարող է լինել արդար աշխարհը։ Իրական ապրելու խմբեր ձևավորեք, ընդարձակեք դրանք, և ես չեմ կարողանա ոչինչ անել ձեր դեմ։ Ես կոչ եմ անում ոչ թե կարգապահության, այլ ուշադրության հսկայական վերականգնման։ Ոչ թե անհոգության ավարտի, այլ բոլոր անտարբերությունների ավարտի։ Էլ ին՞չ ուրիշ տարբերակ էր մնացել ինձ ձեզ հիշեցնելու, որ ձերբազատումը ամեն մի ժեստի մեջ է։ Որ մանրուքի մեջ է ամեն ինչը։

Ես ստիպված եմ եղել առերեսվել փաստերի հետ․ մարդկությունն ինքն իրեն տալիս է հարցեր, որոնք այլևս չի կարող չհարցնել։

Թարգմանեց Յախկը

[ Monologue du virus مونولوج فيروس Ο μονόλογος ενός ιού What the virus said Viruksen monologi 病毒独白 Monolog eines Virus' Monólogo do vírus Monólogo del Virus Monologo del virus مونولوگِ ویروس ウイルスの独白 Վիրուսը Խոսում է ]


............................................

Publié le 23.03.2020 à 09:24

« Par les enfants, pour les enfants »

Pour cette première semaine confinée, nous inaugurons une nouvelle rubrique pour lundimatin : « Par les enfants et pour les enfants ». Si vous avez plus de 12 ans et que les fautes d'orthographes vous font peur : passez votre chemin. Merci à Esther, Sarah, Rose, Adel et Léon pour leurs contributions.

En scène, Cuvie, 14 volumes publiés chez Kurokawa

Ce manga raconte l'histoire de Kanade, une petite fille qui veut devenir une danseuse. Elle prend des cours dans le plus grand opéra de Paris. Un jour elle rencontre sa danseuse préférée et elle devient amie avec elle.

Ce manga est bien pour les personnes qui aiment la danse. Les dessins sont très jolis et c'est très réaliste sur l'univers de danse : par exemple, on apprend qu'il ne faut pas mettre des pointes si tes pieds sont petits sinon tes pieds saignent et peut être que tu ne pourras pas faire de la danse de toute ta vie.

par Esther

La Guerre des clans, Erin Hunter, cinq cycles de 6 ouvrages publiés chez Pocket Jeunesse

J'ai un bon livre à vous conseiller : La Guerre des Clans, un roman de 5 cycles, voilà en gros le résumé du livre 1 : quatre clans de chats se partagent la forêt mais une grande menace pèse sur eux. Rusti, petit chat domestique, rêve de découvrir tous les secrets de la forêt. Mais va-t-il risquer de s'aventurer dans cette sombre forêt ou préfèrera-t-il manger ses bonnes croquettes et son pâté ?

par Rose, 10 ans

Les royaumes de feu, Tui.T Sutherland, 10 ouvrages parus chez Gallimard jeunesse

Si vous aimez l'aventure et le suspense Les royaumes de feu sont pour vous. Il y en a 10 mais la suite va sortir bientôt. Le résumé du 1 : dans un royaume de dragons Argil, Tempête, Gloria, Comète et Sunny ont selon une prophétie une grande destinée. Ce n'est pas à d'autres dragons de décider de leur vie, mais ils sont forcés de suivre leur destin. 6 dragonneaux avec un destin aussi grand, comment faire ? Eux préféreraient vivre comme ils le veulent...

par Sarah, 10 ans

Des inégalités sociales, Equipo Plantel / Joan Negrescolor, Rue de l'échiquer jeunesse. [1]

Ce livre explique clairement les inégalités sociales :

  • les hommes sont tous égaux mais des choses les rendent inégaux (la force, le pouvoir, l'argent et la culture) car depuis le début de l'histoire, certains hommes ont dominé les autres hommes par la force et se sont mis à les exploiter. Ils les ont fait travailler, penser et inventer à leur place. C'est comme ça qu'il y a les pauvres et les riches.
  • les enfants des riches sont des nés riches et les enfants de pauvres sont des pauvre nés
  • La famille, l'argent, le quartier, les amis, le travail rendent inégaux les hommes.

Moi j'ai adoré ce livre car les dessins sont très bien fait. Le livre explique très très bien inégalités sociales : Par exemple moi je ne comprenais rien aux inégalités sociales après l'avoir lu j'ai tout compris. C'est pourquoi je lui donne la note 20/20

Adel

Des femmes et des hommes, Equipo Plantel - Luci Gutiérrez, Rue de l'échiquer jeunesse.
On pourrait croire à première a vue que les femmes et les hommes sont très différents ,
mais en fait au fond ils sont presque pareils.

Les hommes paraissent bien plus forts que les femmes.
Quant aux femmes elles paraissent bien plus fragiles que les hommes.
Mais c'est totalement faux !!!!!!!!

Il y a des femmes extrêmement sures d'elles et des hommes plutôt réservés.
Il existe des femmes très intelligentes et des hommes pas fute-fute du tout.
Il y a aussi des plutôt courageuses et des hommes extrêmement peureux.

Il y a bien sûr des hommes courageux, puissants, brillants.
Car l'intelligence, le métier qu'on exerce ou le courage n'ont rien à voir avec notre sexe.

En réalité, les hommes et les femmes sont égaux, la seule vraie différence c'est le sexe. Et ça c'est important pour les hommes et les femmes.
Ça sert à s'aimer, à s'amuser…

Des personnes pensent que ça devrait servir seulement à avoir des enfants. Mais ce n'est pas le sexe de quelqu'un qui la rend meilleure ou moins bonne qu'une autre.
Ni supérieur à une autre.

Mais le problème c'est qu'on éduque les garçons pour en faire des hommes importants…
…tandis que les filles on les éduque pour en faire des femmes d'hommes importants.

Les adultes ne traitent pas un garçon d'une certaine façon…
…alors qu'il se comporte d'une tout autre façon avec les filles.

Un garçon, est encouragé à être :
Courageux, fort, bon à l'école, le meilleur.

Une fille est complimentée quand elle est :
Jolie comme une fleur, sage et docile, douce et affectueuse, gracieuse et féminine.

C'est la raison pour laquelle il y a des vêtements pour les garçon et d'autres sont pour les filles. Des jouets pour les garçons et pour les filles.

Donc à force d'entendre les mêmes discours et de ne pas faire les même chose, les filles et les garçons deviennent différents au fil du temps.

On dit qu'il faut qu'un garçon étudie beaucoup plus car il doivent devenir de hommes politiques, avocats, ingénieurs ou médecins.
Les filles peuvent évidemment étudier et devenir de grandes avocates ou médecins.
Mais on s'en fiche pas mal, pour preuve : les secrétaires ,les infirmière et les pom-pom girls sont très souvent des femmes.

Tout dépend des hommes, ils commandent tout. Ils gouvernent les pays… Ils règnent sur la famille…Et décident même pour la femme.

Donc ils s'arrangent pour que tout soit à leur goût :
Les femmes s'habillent avec des habits dessinés par des hommes ,elles achètent des objets inventés par des hommes et font les chose que l'hommes veut quelle fassent.

Les hommes ont décidé que le destin de la femme était d'être la compagne de l'homme et la mère de leur enfants.

L'homme s'est autoproclamée « chef de famille » et a donnée à la femmes le titre de « maîtresse de maison ».

Mais non ! Tout ça c'est faux ! Les hommes ne sont pas faits pour commander et les femmes ne sont faites pour obéir.

Car les hommes et les femmes sont égaux, leur seule différence c'est leur sexe.

Avis :

J'ai beaucoup aimé ce livre je lui donne la note de 20/20 pour les raisons suivantes :

J'aime beaucoup les thèmes évoqués dans ce livre. Je pense aussi que c'est en répétant ce genre de choses aux enfants qu'il n'y aura un jour plus d'inégalités homme-femme. J'ai beaucoup aimé les dessins.

Je vous conseille vivement de le lire !!!!

Léon


[1] Merci au service presse des éditions jeunesse de La Rue de L'échiquier sans qui nous n'aurions jamais pensé à une si habile mise au travail.


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:43

Les Hommes et le Pangolin

Monseigneur Pangolin des confins de la Chine
Finit par avoir vent des projets des humains.
Les uns vivaient en rois, d'autres courbaient l'échine
Et beaucoup repoussaient les urgences à demain.

On abattait ici les forêts pour de l'huile
Partout les argentiers promenaient leur argent
Aux toits percés de trous on ne changeait de tuile
En cas la gent casquée soignait les divergents.

« Ceux-là n'ont peur de rien » pensait le fourmilier
Les regardant d'abord de loin perdre raison.
Faudra-t-il pour qu'ils voient qu'ils brûlent ma maison
Et la leur et le monde et que nous sommes liés
Les forcer à quelques funèbres oraisons ?
Feindre un fléau furieux qui les tue par milliers ?

Un peu fâché mais très bonhomme
L'animal circonspect ne s'y résolvait pas.
Triste, affamé, défait, en quête d'un repas,
La faim le conduisit à quelques belles pommes
Dont un chasseur malin avait fait ses appâts.

La suite n'est pas de son fait.


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:42

« L'usine hélas maintient la production »

Je suis intérimaire dans une conserverie finistérienne (Petit Navire). Depuis trois semaines, je suis horrifiée de voir la gestion (ou plutôt la non gestion) de la crise sanitaire au sein de notre usine (zéro masque, zéro gel, zéro changements). Depuis ce matin, j'ai choisi de partir, de quitter l'usine d'acier, de me précariser et choisir ma santé, et celle des autres. Confinée, j'ai eu besoin d'exorciser l'usine et ses démons d'acier.

L'usine angoisse.
L'usine hélas maintient la production.
Malgré le confinement, malgré la guerre de Macron, nous sommes les maillons d'un système à nourrir.

On vend du thon, partout dans le monde, et la production ne doit pas s'arrêter.
C'est ceux qui nous gouvernent qui le disent .
On doit continuer à fabriquer, des salade mexicaines, des salades de riz aux goûts fades, destinées aux lunch box des travailleurs, des rillettes de thon pour les apéros entre amis. Mais plus de travailleurs, plus de pause déjeuner, plus d'apéros entre amis. Le pays est confiné, et la pause déjeuner suspend son temps.

Et qui ne rêverait pas de se nourrir inlassablement de tartinades de thon, matin midi et soir, confinés au coin du feu, à jouer aux cartes et à se tresser des nattes ?

Alors, quand pendant huit heures, la mission de l'intérimaire est de placer des fourchettes dans les opercules en carton des salades de thon, l'esprit divague, on se prend à rêver. En temps normal, oui, on imagine le visage de celui qui, affamé, va déguster sa salade mexicaine au thon, avant de retrouver la vie de bureau. On a envie de glisser un cœur en papier dans cette opercule en carton, égayer sa vie, sa pause déjeuner et pourquoi pas, son après-midi de labeur.

Mais quand on ne sait plus imaginer dans quel instant sera savouré notre salade mexicaine, avec cette fourchette qu'on aura mis tant d'effort à placer dans cette opercule en aluminium, tout s'écroule, on perd le fil imaginaire qui nous amène à la réalité du monde extérieur ! On se demande, si finalement, on ne devrait pas arrêter les fourchettes, et passer au couteau. Prendre le couteau, et monter dans les bureaux de la direction, couteaux en plastique dans la main, et exiger des masques, exiger du gel désinfectant, menacer de quitter cette mascarade productiviste, qui met en danger, sournoisement, et qui nous rappelle, avec un sourire et une condescendance patriarcale, combien il est important de maintenir un mètre de distance entre nous, les pauvres salariés, et puis surtout, surtout, de ne pas se faire de bisous, et de ses laver les mains régulièrement, dans une cafétéria où une centaine d'employés se croisent et touchent les mêmes surfaces.

Et que non, on n'a pas encore réfléchi à une éventuelle mise en place d'un protocole sanitaire de prise de température à l'entrée de l'usine. C'est un projet qui se pense, qui s'organise, qui prend du temps. (Et le temps ... c'est l'argent).

Puis le directeur est parti rejoindre sa famille dans le sud, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait le menacer sérieusement, avec nos couteaux en plastique. Faudra attendre son retour, quand il sera tout bronzé, face à nous, précaires, gris de fatigue et de maladie.

Dans la cafétéria circule l'angoisse, la colère, mais aussi la peur du cdi non signé, si on pose trop de questions à la direction. La peur de rester chez soi confiné face à l'ennui, après 30 ans de boîte où la vie sociale, c'est c'ici, c'est l'usine. La peur de se mettre en arrêt et de perdre un peu du salaire qui nous mettra dans la merde parce que crédit, enfants, courses, factures, voiture.

Moi, au milieu de tout cela, je suis désemparée, anxieuse, en colère. Confrontée à la limite de mon éducation militante, syndicaliste et humaniste. Confrontée à des contradictions jamais ressentie au plus profond de moi. Me voilà dans le flou .

Je sors prendre l'air, et magie, un oiseau vient me tenir compagnie.
Il me rappelle la poésie, l'évasion, l'imaginaire.
Il me rappelle le salarié et sa salade mexicaine.
Je repense à cela, ça m'apaise.

Mais déjà le cours de la ligne de production reprend, il faut retrouver sa place dans un monde d'acier qui n'est pas le mien, mais dans lequel je dois m'adapter, m'imbriquer.
Dans ce monde inflexible, où la loi est celle du marché.

Alors je reprends mon chemin vers le Mexique et ses salades, m'imaginant, tel Joseph de Ponthus, sur l'île grecque d'Ithaque, dégustant une salade crétoise sortie d'aucune usine agroalimentaire.


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:37

Lettre aux amis du désert

Chères amies, chers amis,

Il est peu de choses dans la vie plus réconfortantes qu'écrire des lettres à ses plus chers amis dans un moment comme celui-ci. J'espère que celle-ci vous trouvera bien portants et beaux comme je vous porte en moi.

Certains d'entre nous sont en train de vivre avec grande souffrance ces journées mais l'amitié – être au plus proche de tout prochain – est faite ainsi que nous pouvons la partager et partant l'amoindrir si nous le souhaitons. Simplement parce que, en vertu de l'amitié, nous sommes portés sans effort à vivre avec la vie-même d'autrui. Dans ce cloître qui nous a pris, nous devons rester ouverts comme jamais au vent de l'amitié qui est capable, comme nous le savons, de souffler au-delà de toute distance.

Comme sans doute vous avez pu avoir l'occasion de le remarquer nous nous trouvons depuis quelques jours ou semaines, selon nos pays respectifs, tous réduits à une quarantaine en une période qui, par un hasard qui a quelque chose de perturbant, est aussi celle du carême. Période traditionnellement dévolue à l'introspection, au renoncement, mais aussi, peut-être, à la réconciliation. Et puisque, mais qui me connaît le sait bien, j'ai toujours pensé qu'il n'existait rien de tel que le « hasard », et que celui-ci était seulement une façon de parler pour se rassurer, une superstition par laquelle nous nous obligeons à croire que ce qui arrive, la façon dont cela arrive, n'a aucune signification pour nous ; j'ai pensé que cette coïncidence faisait partie des signes des temps qui sont et que nous sommes appelés à interpréter.

Dans les Évangiles on raconte que durant cette période Jésus a été « poussé » par l'Esprit dans le désert pour quarante jours et que là, dans cette période d'ascèse, il a subi les tentations du démon.

C'est un topos que l'on retrouve dans plusieurs histoires rapportées dans l'Ancien Testament, à commencer bien sûr par la traversée aventureuse du peuple juif pour fuir les persécutions. Des histoires différentes, mais toutes signes que le désert est « épreuve ». Bien sûr, dans la vie de chacun de nous il nous est arrivé de traverser des périodes désertiques. Cela ne s'est pas toujours bien passé et nous en portons les cicatrices, en tout cas c'est là mon expérience. Mais les fois où nous sommes sortis plus forts sont celles qui, à bien y penser, nous permettent d'être encore vivants. La chose exceptionnelle est que parfois, comme aujourd'hui, l'épreuve est dans le même temps individuelle et collective, au point d'impliquer des peuples entiers, sinon l'humanité toute entière.

Nous qui avons toujours scruté l'écoulement inexorable de l'histoire en y cherchant les signes de l'événement qui l'interromprait, nous ne pouvons donc pas rester de marbre en face de ce qui a cours. Un événement hors-norme, qui nous fait nous rendre compte que nous n'avons pas assez de mot pour le décrire. Le désert est aussi l'absence de paroles, de discours, de sons répétitifs et agréables. Par ailleurs, en hébreux, le terme utilisé pour « mot », dabar, et celui pour « désert », midbar, ont la même racine : de là, on peut supposer que c'est précisément parce que le désert est un lieu privé de mots qu'il est le plus propice à la révélation de la Parole en tant qu'événement. La première chose à faire donc est d'être à l'écoute, faire suffisamment le ménage en soi pour pouvoir accueillir l'événement. Mais pour écouter quoi au juste ? Dans une interview avec une moniale que j'ai lue récemment, celle-ci déclare que l'obéissancedoit être comprise dans son sens étymologique, comme ob-audire, soit « écouter au-devant, en face de ». « Écouter la réalité » est la véritable signification de l'obéissance conclût-elle dans son cloître. Je crois que c'est à un exercice de ce type que la période appelle.

Dans le désert il n'y a pas de rues, pas de chemins déjà tracés et qu'il suffirait de suivre : c'est la tâche de celui ou celle qui le traverse de s'orienter et de dégager une voie qui le porte au-dehors. Il n'y a pas de boutiques non plus, ni de sources d'eaux, ni de plantes et tout semble immobile car dans le désert il n'y a pas de production, pas de bars, pas de centres sociaux, rien de ce que nous tenons comme conditions pour considérer un endroit comme « vivable » n'est présent. On peut dire enfin qu'il n'y a rien d'humain et c'est pourquoi dans le livre du Deutéronome on dit que dans le désert il est une solitude hurlante. Je sais, je sais bien qu'une grande partie de cette période que nous vivons semble essentiellement faite de ce hurlement et de cette déshumanisation, et je comprends la méfiance et l'horreur qui nous prend quelques fois et nous conduit au désespoir. La vulgarité d'une grande partie de la « musique » qui tombe des balcons en Italie ces jours-ci en début de soirée ne parvient pas à couvrir ce hurlement : c'est bien lui qui couvre tout. En réalité, après l'euphorie des premiers jours, c'est un rite qui est déjà en train de disparaître : beaucoup comprennent que c'est quelque chose qui ne sonne pas juste. Changer ce hurlement en un chant dépend de notre sensibilité, de notre entente avec l'événement. Non ne devons pas nous rouler dans le désespoir ni nous figer dans le déni. Il est de nombreuses façons de désespérer et de nier, et souvent elles paraissent être leurs contraires, dans l'agitation dont elles sont faites et qu'elles transmettent : ne nous faisons pas avoir. Écoutons le chant de la réalité, pour de vrai.

Il faut penser que, toujours dans ces vieux livres, on raconte que le jardin d'Éden a été la première victoire sur le chaos désertique, qu'il fut planté en fait au centre de là où il n'y avait rien, ni buissons ni herbe, ni fleuve ni rien d'autre. Et ce jardin est en effet resté inoubliable, en tant que promesse du bonheur auquel tendre : un lieu d'abondance où il n'y a ni travail ni exploitation, où tout est en équilibre avec tout. Dans leurs meilleurs moments, les peuples ont pensé que c'était la seule existence digne d'être vécue. La victoire dans et sur le désert ne signifie alors rien d'autre qu'accéder à la possibilité d'une vie plus vraie, plus riche, plus heureuse et en cela plus libre. Chacun de nous en cette minute précise vit sa propre épreuve et il n'est pas aisé de distinguer celle qui est supportée par le corps de celle qui l'est par l'esprit, comme habituellement nous tendons à le faire. Sans doute est-ce l'occasion, à cette minuteet pas un autre demain ou Dieu sait quand, de pouvoir réunir ce que d'habitude nous sommes portés à considérer comme divisé. Vous le savez mieux que moi : notre civilisation a été de ses racines jusqu'à son sommet la civilisation de la division : ne lui permettons pas aujourd'hui de l'approfondir encore et encore.

Le désert est le lieu propre à la krisis, dans l'acception originale de cet antique mot grec qui continue à nous obséder : choix et décision. Ne pensez-vous donc pas, mes amis, qu'aujourd'hui nous soyons tous « poussés » exactement à cet endroit ? Le moment inéluctable de la décision n'est-il pas venu peut-être pour nous tous ?

Et ne pensez-vous pas que ce soit une décision que nous devrions prendre ensemble à partir de soi et non chacun pour soi sans tenir compte des autres ?

Le désert dont je parle est le lieu de l'épreuve, non parce qu'il est un espace vide, mais parce qu'il est privé de toutes les choses qui décorent artificiellement les existences, tout ce qui les facilite et les flatte : il est privé donc des distractions qui empêchent chacun quotidiennement de contempler sa propre vie avec clairvoyance. Le désert est par conséquent le lieu qui permet de méditer, concrètement, sur sa propre vie dans le monde, depuis un lieu hors du monde, au sens le plus véritable : libre du superflu, de tout ce que nous avons cru nécessaire mais qui, au contraire, maintenant nous le savons définitivement, ne l'est soudainement plus parce qu'il ne l'a jamais été. Réciproquement, le désert nous fait éprouver le désir de tout ce qui manque vraiment à notre vie. Le long du chemin que nous ouvrons péniblement en lui, nous éprouvons alors l'absence de la communauté, celle de la justice, celle de la gratuité, celle de la santé véritable et, bien entendu, nous éprouverons aussi l'absence de cette personne que nous avons exclue de notre intimité sans bien saisir pourquoi, ou de celle qui nous a exclu de la sienne et que néanmoins, mystérieusement, nous continuons à aimer. Soif d'amour ? Il faut dire que oui, dans tous les sens possibles. L'un d'entre vous, il y a longtemps, m'a dit que faire quoi que ce soit ensemble n'a pas de sens et ne peut en avoir si nous ne nous voulons pas au moins un peu du bien. Pas le bien abstrait de l'idéologie, mais celui, précisément, du corps ou de l'esprit que l'on éprouve par le contact. Bien sûr, comprendre en quoi consiste ce bien n'a pas toujours été facile, et souvent même au lieu du bien nous nous sommes fait du mal. En fait, les quelques êtres qui habitent durablement le désert sont toujours dangereux : les hyènes et les démons. De Jésus cependant il est dit qu'à la fin de l'épreuve même les fauves restaient à ses côtés comme s'ils étaient des agneaux (l'Éden !). Nous devons alors saisir le moment pour réussir une bonne fois pour toutes à comprendre ce que signifie nous aimer les uns les autres sans utiliser ni subterfuges, ni médiations absurdes, ni l'hypocrisie avec laquelle à chaque fois nous sommes passés à côté.J'ai l'impression, la certitude, que dans le moment où nous toucherons à cette réalité et lui obéirons, alors oui, nous « serons tout ».

C'est en cela que le désert est ce lieu dans lequel, à travers les méditations et les épreuves, l'esprit fort d'un nouveau commencement se forme durablement. Aujourd'hui nous avons la possibilité de ne pas répéter un rituel comme s'il s'agissait d'une parenthèse finalement insignifiante pour nous et pour le monde – et en matière de rituels usés et inutiles, laissez-moi vous dire que nous sommes de grands experts –mais de déchirer définitivement le voile de l'Histoire qui nous retient prisonniers d'un songe maléfique. Aller au-delà, comme l'a souvent répété un vieux sage. En ce moment, aller au-delà signifie aller bien plus loin que la pandémie, aller tous ensemble vers un autre plan de l'existence.

Endurcis par le désert, avec la force spirituelle acquise à travers les privations et le combat victorieux contre les démons, nous pourrons nous présenter à nouveau au monde avec une puissance nouvelle qui n'est pas du monde, celle qui désormais sait – comme dit Jésus au démon qui le tente une première fois– que l'on ne vit pas seulement de pain, mais avec et à travers la Parole. Laquelle est plus matérielle que la matière. Les tentations auxquelles sont soumises le Christ sont celles de toujours : possession, pouvoir, manipulations. Matière qui est moins que la matière. Ce sont celles contre lesquelles nous avons toujours lutté : c'est pourquoi précisément nous sommes devenus amis, vous vous rappelez ?

C'est cette Parole qui nous travaille ces jours-ci, chacun dans son coin, chacun dans son cloitre, chacun dans son désert, chacun par une peine différente. Des coins qui peuvent être ceux d'une intimité reconquise et qui cependant, tous ensemble créent un unique désert, immense, qui est comme une gigantesque rencontre avec la réalité. Puisque le désert dont je parle ce ne sont pas les rues vides de la métropole, qui est toujours vide et triste même quand elle est pleine et que tout s'y écoule rapidement et qu'elle nous rend malades ; mais l'espace sauvage qui nous expose à la Parole et au sein duquel nous luttons un par une contre les tentations. Je connais presque toutes celles que j'imagine attaquer la majeure partie d'entre vous ces jours-ci, car elles ont été et sont encore en partie aussi les miennes. Vous savez à quoi je me réfère. Un enseignement décisif de Jésus dans le désert est cependant celui qui soutient que l'on ne dialogue pas avec le démon, jamais, parce qu'une fois que tu as accepté de le faire, tu en restes prisonnier, aussi malin que tu te crois être : son discours, sa rhétorique, son art de la séduction sont autant de barreaux qui se referment sur toi. Combien de fois avons-nous vu ces barreaux éloigner de nous pour toujours de vieux amis…

Jour après jour, nos habitations se transforment en fragments d'une lande désertique, avec ses animaux sauvages, son profond silence, si incomparablement habitable, et ses présences, que d'ordinaire nous ne percevons pas, trop débordés par une myriade de choses en grande partie inutiles. Le défi est de reconnaître la juste présence, la bonne, celle qui soigne, et de chasser la mauvaise, celle qui te rend malade, qui te ment pour te faire mentir, qui t'intime de t'agenouiller devant elle en échange de plus de pouvoir, de plus de choses, de plus de mondanités, de plus de reconnaissance, de plus de, de plus de, de plus de… Le désert fait distinguer le possible et l'impossible.

Le désert est d'ailleurs le lieu qu'on rejoint les premiers monachoi, les « solitaires », ceux qui se sont éloignés d'un empire injuste et décadent, d'abord en petit nombre, puis qui, mois après mois, années après années, sont devenus des centaines et des milliers et ont commencé ainsi à vivre ensemble, groupe par groupe, dans la cénobie, mot qui ne veut pas dire autre chose que ce que nous avons toujours recherché nous aussi : lieu de vie en commun. Déjà à ce moment-là, comme aujourd'hui, ce fut donc une épreuve qui affectait les personnes comme la collectivité. Et autour des cénobies se formèrent ainsi d'autres communautés et enfin des villes, qui des cénobies recevaient leur force spirituelle. De ces solitaires qui réussirent à voir, de leur retrait dans le désert, de cette communauté où tout était en commun, naquit ainsi une nouvelle civilisation. Celle qui par la suite s'est perdue dans les siècles parce qu'elle a perdu le contact avec sa vérité et s'est avec le temps toujours plus agenouillée devant les démons du capitalisme, et qui aujourd'hui expire. Le problème est qu'il veut nous emporter avec lui, dans son enfer.

Cette civilisation ne finit pas à cause du coronavirus, je crois bien qu'il est clair pour tous qu'il est seulement un épiphénomène, mais à cause de son arrogance, de sa rapacité insatiable, de son injustice, à cause d'avoir transformé le monde en une gigantesque usine morbide. Qu'est-ce qui pouvait naître d'autre, à part le démon de la destruction totale, d'une civilisation qui a érigé l'argent au rang d'idole absolue et le pouvoir comme fin dernière de toute chose et de toute existence ?

Une fois sortis de l'« urgence » et de notre désert, parce que nous devons toujours considérer que demeurer auprès de lui n'est que transitoire, nous ne devons pas permettre que ce soit seulement une parenthèse, pleine de souffrances et de morts ou même de découvertes et de moments mémorables, à laquelle succéderait le retour à la normalité d'avant, parce que c'est précisément elle qui nous a porté au point où nous sommes et qui ne peut plus continuer sinon par approfondissement de la destruction. Et j'entends également par normalité d'avant notre mode de vie, ou plutôt de survie et d'illusion. Je vois que beaucoup d'entre nous cherchent désespérément à réaffirmer leur propre normalité. Cela ne va pas, en toute amitié : cela n'en vaut pas la peine.

Mais nous devons faire attention aussi à la normalité d'après, que l'on nous présentera comme la nouvelle nécessité, faite d'interdictions, d'absence de liberté et d'égoïsme renouvelé, le tout pour notre bien. Ou celle que des prophètes improvisés nous indiquerons comme étant l'étoffe du nouveau monde, identique à celle d'avant mais avec des gouvernants différents.

Il faudrait au contraire que nous répétions le geste de séparation des premiers monachoi : faire sécession de la civilisation décadente de la destruction, construire nos cénobies, nos communes. J'ai beaucoup pensé ces derniers temps à pourquoi nous ne l'avons pas encore fait, pourquoi nous n'en étions pas capables, qu'est-ce qui nous a empêché jusqu'ici d'essayer à nouveau, et je n'ai pas su me donner des réponses satisfaisantes. L'un d'entre vous réussira probablement à en suggérer une. Je commence peut-être à en entrevoir une que nous n'avions pas encore considérée. Mais dans tous les cas ce temps où nous a « poussé » l'Esprit mérite, je crois, une vraie réponse. De notre part. Celle qui pourrait venir du silence que nous habitons, de la solitude que nous visons, du mal contre lequel nous luttons. Que ferons-nous, que verrons-nous, quand nous sortirons du désert ?

Une fois sorti du désert, le Nazaréen annonce que le Règne est désormais proche. J'ai toujours interprété ce proche non dans le sens temporel d'un futur pas trop lointain et que personne d'ailleurs n'a jamais réussi à calculer, mais comme quelque chose que nous avons ou qui se trouve à côté de nous, comme on le dit justement de notre prochain. Sur cette proximité, je crois que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'autres mots pour nous entendre.

Je vous embrasse et j'espère avoir de vos nouvelles prochainement,

Bien à vous,

Marcello


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:35

Cesare Battisti : depuis la prison de haute sécurité d'Oristano

Rappelons que le tort principal de Cesare Battisti est d'être devenu, à la fin du 20e siècle, le bouc émissaire de la réécriture, par la post-gauche et la droite fascisante italiennes, du soulèvement des années 70 dans la péninsule.

De celui qui ne fut qu'un parmi des milliers de révoltés qui se sont engagés les armes à la main contre la société capitaliste, on a fait un monstre unique dans l'histoire du pays. Cette construction fantasmatique sera quelque jour déconstruite, par des historiens critiques des vérités officielles et par des mouvements sociaux susceptibles de remettre en cause le pouvoir de la démocrature numérique. Quand celle-ci nous assigne tous à domicile au motif d'un virus produit par sa civilisation, le moment pourrait paraître particulièrement mal choisi pour tenter de faire entendre la voix de Cesare. Mais nos concitoyens pourraient tout à coup se découvrir capables d'imaginer comme jamais ce que subit le prisonnier d'Oristano. Car ce qui est infligé à Cesare depuis plus d'un an, sous un régime infiniment plus dur, n'est pas sans rappeler que ce qu'il nous faut accepter aujourd'hui en Europe après la Chine. Certes, on ne nous interdit pas de parler à nos enfants par Skype ni ne nous oblige à choisir entre la promenade et le repas. Il n'empêche que chaque jour passant dans la prison plus ou moins dorée de notre confinement, nous serons plus à même de à comprendre l'horreur que contient la menace que l'Italie officielle fait peser sur Cesare : l'enfermement à vie.

Oristano, le 8 mars 2020

Chères amies, chers amis,
Quinze mois se sont écoulés depuis mon enlèvement et ma déportation, et je suis toujours dans une sorte d'isolement punitif, sans aucune base légale. Une situation inédite dans le système pénitentiaire italien.
Jusqu'à maintenant, si j'ai accepté passivement — mais avais-je le choix ? — cet abus de pouvoir, c'est pour deux raisons simples : d'une part je méconnaissais les normes pénitentiaires italiennes, et d'autre part je rédigeais mon dernier ouvrage— ce qui m'a aidé à supporter le strict confinement autour de ma cellule.

Mais à l'heure actuelle, ces deux raisons n'ont plus lieu d'être : j'ai terminé mon roman (écrit avec des moyens de fortune) et, même dans les conditions où je suis, un an aura suffi pour découvrir les abus de pouvoir que le ministère a mis en œuvre dans le but de me faire « pourrir en prison » — ainsi qu'un ministre d'État l'avait publiquement promis à l'époque.
Toutes les bornes ont été dépassées le mois dernier, lorsqu'on m'a nié le droit sacré à l'appel vidéo-téléphonique avec mon enfant de 6 ans qui vit au Brésil. Cela au mépris de la loi italienne, de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU (CIDE) et des dispositions européennes en la matière.
Le battage médiatique orchestré par l'État sur « l'affaire Cesare Battisti » a permis à cette situation dramatique de se produire au cœur de l'Europe : l'Italie se croit tout permis car elle se croit à l'abri de tout éventuel scandale public.
Or, je sais qu'il y a des femmes et des hommes, ici et ailleurs, qui n'ont pas avalé les désinformations sur le soi-disant « monstre » Cesare Battisti. C'est à ces personnes que je lance un appel, afin d'engager une lutte avec tous les moyens permis et disponibles, de façon à obliger l'État italien à respecter ses propres lois, pour tous les reclus, sans distinction.
Je sais que cela sera une tâche difficile, mais il est important d'ouvrir une brèche dans le mur du silence. Autrement, ils auront mené à bien leur plan, ils m'auront enterré vivant.

Je suppose qu'il doit exister d'autres détenus enfermés eux aussi dans des conditions difficiles, mais mon isolement ne me permet pas d'en avoir connaissance.
Pour ce qui est de mon propre cas, les arguments en ma faveur pour mener cette bataille sont solides :
On me tient abusivement à l'isolement, sans aucun contact avec les autres détenus.

Je suis soumis à une sorte de régime punitif permanent, sans aucune justification et contre toute loi ou norme établies.
J'ai droit à peine à une heure de promenade quotidienne, tout seul et à l'heure du déjeuner — il faut donc choisir entre la promenade ou le repas.
On me refuse les moyens basiques nécessaires à mon activité professionnelle, alors que la loi le permet et que tous, même dans les quartiers de haute sécurité, y ont accès.
On me maintient illégalement en A. S. 2. (« Alta Sicurezza 2 » : sections de haute surveillance destinées aux « terroristes » et aux « subversifs »), alors qu'il n'existe plus, de facto, aucun risque ni aucun motif pouvant justifier une telle mesure : 40 ans après les faits — 40 ans vécus dans la transparence d'un réfugié politique sous surveillance quasi-permanente —, on me garde dans une île, éloigné de tous, dans la prison considérée comme la plus dure d'Italie, dans le but de m'épuiser, de détruire tout contact avec l'extérieur, y compris avec ma famille — jusqu'à m'empêcher, donc, avec une lâcheté inouïe, de maintenir le lien paternel avec mon enfant de 6 ans !
Primo Levi disait qu'on réduit l'homme au niveau de la bête pour que le tortionnaire n'ait pas trop à souffrir de sa faute.
Mes amies, mes amis, voilà la situation que j'ai endurée en silence depuis mon débarquement à Rome le 14 janvier 2019. Je dis « en silence » parce que, au « monstre » créé afin de le jeter en pâture à la vindicte publique, il est interdit aussi de se plaindre de quoi que ce soit, sous peine de réactiver le lynchage étatique et médiatique.
Ainsi, comme vous le constatez, j'ai pris la décision de ne plus me taire — quoi qu'il m'en coûte ! —, puisque les injustices dont je fais l'objet piétinent également le respect et la dignité des familles, de la société, des enfants…
Je vous remercie tous une nouvelle fois pour votre solidarité.
Vous embrasse.
Cesare Battisti


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:26

Carnets de réclusion #1

L'auteur de ces lignes nous livre son analyse de la situation politique dans laquelle survient la pandémie actuelle. Dans ce premier opus, il est question de la Chine, que beaucoup montrent en exemple de gestion de la crise : pourtant, du crédit social à la création d'hommes-zombies en passant par le maquillage « ludique » de distribution des bons points, l'article montre comment le pays innove en matière de contrôle social et pourquoi l'Occident ne devrait pas tarder à lui emboîter le pas, quand ça n'est pas déjà le cas.

La situation de confinement actuelle possède certaines ressemblances avec les épreuves d'un embastillement dont celles et ceux qui en sont sortis nous rappellent qu'elles ne se traversent pas si aisément et qu'il nous faut y porter quelque attention. Au-delà des exercices physiques, des promenades quotidiennes et de nos indispensables échanges numérisés, la musique, la lecture, la réflexion et l'écriture peuvent devenir des viatiques appropriés, non seulement pour traverser les semaines, voire les mois qui viennent, mais surtout pour qu'une fois cet obstacle franchi, nous puissions solder les comptes avec les pouvoirs en place, sur tous les plans. Car tout un chacun aura remarqué que cette pandémie se double d'une crise financière [1] et qu'elles arrivent au moment où, ici comme ailleurs, des fissures se dessinent dans les systèmes de domination et d'exploitation. Il va sans dire que ces pouvoirs tenteront d'instrumentaliser la situation à leur profit. On le savait avant Machiavel. Pour autant, se retrancher dans une dénégation des dangers provoqués par ces phénomènes pourrait s'avérer périlleux ; mieux vaut y faire face, nous y reviendrons de manière plus précise dans une autre livraison de ces « Carnets de réclusion ».

Avant même qu'elle soit sortie de la pandémie, quelques commentateurs montrent la Chine en exemple pour sa bonne attitude en ce domaine. Outre qu'il s'agit-là d'un jugement hâtif, personne n'est en mesure de certifier les informations et les chiffres en provenance de cet empire de la bureaucratie. D'autant qu'il se produit là-bas des transformations profondes qui n'augurent rien de bon quant au statut de la vérité, voire de la réalité. Quant au statut et à l'existence des êtres vivants dans cet enfer numérique et politique, ils font l'objet de ce premier texte.

CONTRÔLE SOCIAL À POINTS, CAMÉRAS À RECONNAISSANCE FACIALE ET BIG DATA

Vers une surveillance panoptique de nos existences

« Le sentiment de sécurité est le meilleur cadeau qu'un pays puisse offrir à son peuple », Xi Jinping [2].

Un phénomène socio-politique impliquant toutes les activités humaines, matérielles et intellectuelles, publiques et privées, est en train de changer la vie d'un milliard quatre-cent millions de Chinois [3]. Et ce n'est qu'une première étape. Sous notre regard distrait s'est mis en place en Chine un redoutable système de « crédit social ». Un évènement majeur sur les plans historique, anthropologique et politique que nous ferions bien d'intégrer à nos réflexions théoriques. Car il ne s'arrêtera pas à nos frontières comme le nuage de Tchernobyl, n'en doutons pas un seul instant.

Le crédit social chinois ou l'évaluation tous azimuts

Le système de crédit social chinois est né au moment où Pékin négociait les termes de son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Il s'est inspiré des critères du « scoring bancaire » qui évaluent les capacités de remboursement des emprunteurs – entreprises ou ménages – et en tirent une note en fonction du risque encouru.

Xi Jinping l'a défini à plusieurs reprises : le schéma de programmation émis par le gouvernement et coordonné par le groupe central de premier plan du Parti qui œuvre à la Commission nationale de réforme et de développement [la CNRD, un des principaux organes décisionnels du parti] a prévu de mettre en place le système de crédit social sur tout le territoire en 2021. Son objectif est la sensibilisation de toute la société à l'intégrité et à la crédibilité, afin de parfaire l'économie socialiste de marché. C'est un exemple de notre approche de haut-niveau de toutes les questions [4].

Traduction en novlangue européenne : le système de crédit social, contrôlé par le Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms, est un exemple de l'approche chinoise de haut niveau. Au-delà de la distribution de notes, il vise à surveiller, évaluer et réglementer le comportement financier, social, moral et politique des citoyens ainsi que celui des entreprises.

La notation est obligatoire pour toutes les entreprises ou ONG opérant sur le territoire et pour tous les Chinois. Pour ces derniers, cela se traduit par une injonction à se conformer à la définition officielle du citoyen et à participer « au développement du pays sans menacer l'équilibre social ». Le système est censé assurer la stabilité et la sécurité pour tous et permet, au passage, de détecter les activités ou les « individus déviants ».

Aussi, la totalité des lieux publics urbains majeurs doit être équipée de caméras à reconnaissance faciale : c'est le programme « Filet du ciel ». À la campagne, le projet « Yeux perçants » va, dans un premier temps, permettre aux paysans de relier leurs téléviseurs ou leurs smartphones aux caméras de surveillance placées aux entrées des villages. Puis un second plan intitulé « Clarté de neige » équipera de caméras les moindres hameaux pour « une couverture géographique totale, une couverture temporelle totale et un contrôle opérationnel total. [5] »

Quelque six cents millions de caméras couplées à des applications « intelligentes » seront opérationnelles d'ici à la fin de l'année 2020, soit environ une caméra pour deux citoyens, c'est-à-dire trois fois plus qu'aux États-Unis. Le marché international de la reconnaissance faciale a de beaux jours devant lui… La CNRD et la Banque centrale ont conjointement créé un site internet, Credit China, qui rend public tous les mois des listes noires de personnes morales et privées jugées indignes de confiance. C'est ainsi que fin mars 2019, treize millions cinq cent mille personnes avaient été blacklistées.

Où en était le projet en juillet 2019 ?

Malgré la mise en avant du caractère « avant-gardiste » et high-tech du système dont la Chine a fait une de ses priorités, il apparaît que certains de ses aspects restent pour l'instant grossièrement low-tech. Par exemple, la collecte et l'intégration des données, nécessaires à la mise en œuvre d'une évaluation individuelle et globale des citoyens chinois, sont pour l'instant effectuées sans assistance logicielle particulière par des « travailleurs du clic » locaux, les employés des services publics.

En juillet 2019, le projet semblait prendre du retard sur son échéancier initial car des incertitudes demeuraient : avec quel degré de décentralisation allait fonctionner le système ? La notation serait-elle nationalement unifiée ? Etc. Tout en continuant à donner des directives globales, le gouvernement chinois paraissait s'orienter vers une solution qui ménagerait une grande latitude aux collectivités locales. Et ce certainement en vertu de considérations très pragmatiques (coûts, connaissance du terrain). Mais en laissant l'initiative aux collectivités locales, le gouvernement chinois visait sans doute aussi à désamorcer les critiques occidentales selon lesquelles le PCC, incarnant un « Big Brother » oriental, chercherait à imposer un contrôle totalitaire sur la société chinoise. Cette marge de manœuvre laissée aux bureaucraties locales est d'un grand classicisme : cela permet également d'en faire des fusibles de protection des organes de direction en cas de besoin.

En 2019, il fut convenu qu'une partie de la technologie serait fournie par Ant Financial, filiale du plus grand conglomérat de services en ligne Alibaba. L'entreprise gère le programme de fidélisation Sesame Credit dont le directeur général, Hu Tao, a nié, en novembre 2017, que les données étaient partagées avec le gouvernement chinois…

Des expériences in vivo pour créer un profil social total

La note, dite de « crédit social » – comparable à l'indice de « désirabilité » attribué par l'application de rencontres Tinder jusqu'en mars 2019 – sera calculée en fonction de toutes les informations disponibles en ligne ou récupérées dans la réalité : identité, empreintes, groupe sanguin, code génétique, dossiers médicaux, assurances, croyances religieuses, diplômes ; les enregistrements des tribunaux, de la police, des banques, des impôts, des employeurs ; l'acquittement de taxes, de tickets de transport ou d'amendes ; les informations collectées sur les sites marchands (Alibaba, Tencent, Baidu), les applications de rencontre dont Baihe ou de téléphonie multifonctionnelle omniprésente comme WeChat ; la géolocalisation, les messages privés, la durée des jeux, les journaux préférés, les coordonnées des proches, le comportement et la notation des visiteurs…

Il existe depuis plusieurs années dans certaines villes chinoises des systèmes de notation des citoyens. Celui de Rongcheng, dans le Shandong, est peut-être le plus abouti. Les habitants sont d'emblée dotés d'un « capital de 1 000 points ». Le système établit six catégories possibles en fonction du score obtenu par chacun [6] :

AAA (plus de 1 050 points) : citoyen exemplaire
AA (entre 1 030 et 1 049 points) : citoyen excellent
A (entre 960 et 1 029 points) : citoyen honnête
B (entre 850 et 959) : relativement honnête
C (entre 600 et 849) : niveau d'avertissement
D (599 et moins) : malhonnêteté [7].

Sans attendre la finalisation du système, les plus grandes métropoles chinoises s'équipent progressivement de leur propre crédit social. A Shanghai, les habitants peuvent inscrire sur une application dénommée Honest Shanghai leur numéro personnel d'identification administrative pour obtenir une évaluation de leur crédit social fondée sur leur statut professionnel, le paiement de leurs assurances et de leurs impôts, leur casier judiciaire, etc.

PRIVILEGES OU PUNITIONS POUR TOUS

La note pourra varier en fonction du comportement en ligne et dans la vie réelle

Demain, l'évaluation en ligne sera permanente. S'occuper de ses parents âgés, élever ses enfants, rembourser ses crédits, relayer les informations émanant du gouvernement, feront gagner des points.

Les décisions de retrait de points seront établies sur la base des informations obtenues par tous les moyens disponibles : vidéosurveillance, actes de justice, réseaux sociaux, déclarations de voisins ou d'entreprises de transport, d'organismes de crédit, des banques, des systèmes de paiements dématérialisés omniprésents en Chine telle Alipay, etc. Critiquer le gouvernement sur Internet, acheter des jeux vidéo ou avoir de « mauvaises fréquentations » sur les réseaux sociaux ou ailleurs feront perdre des points. À Shenzhen, le visage et l'identité des piétons traversant hors des passages protégés sont affichés sur écran géant jusqu'au paiement de l'amende.

Des récompenses pour les VIP

Cette gestion dite « intelligente » et par récompenses est historiquement liée au Yield management, une pratique mise en place aux États-Unis dans les années 1980 par les compagnies aériennes. Comme le disait un dirigeant d'Air France à l'ENAC de Toulouse au début des années 2000, elle consiste, pour simplifier, à faire payer le plus cher possible un siège d'avion en fonction de la CSP du client et du motif de son déplacement. Pour cela, il est nécessaire de connaître ou de faire des hypothèses sur l'une et sur l'autre : un voyage en début de semaine avec retour le vendredi, payable avec une carte de crédit d'entreprise ou un compte d'affaires, sera facturé au maximum. Si la personne voyage fréquemment, il lui sera proposé une carte de fidélisation avec des récompenses pour le rendre captif de la compagnie.

Selon l'héritage de cette pratique, les personnes bien notées se verront offrir des « privilèges » : priorité aux admissions scolaires et à l'emploi, par exemple. Facilité d'accès aux prêts et au crédit à la consommation. Location de vélos et de voitures sans dépôt de garantie. Salle de gymnastique gratuite. Transports publics moins chers. Réduction des temps d'attente dans les hôpitaux. Promotion accélérée au travail. Priorité dans la file d'attente pour un logement social. Allégements fiscaux.

Dans la ville de Hangzhou, les « bien notés » ont un accès prioritaire aux offres d'emploi chez Tencent, à des remises sur le prix des smartphones achetés chez Alibaba, à des coupons de réduction sur le site d'e-commerce TMall (possédé par Alibaba) ou encore à des nuits d'hôtel gratuites lors de voyages avec AliTravel.

Punitions, listes noires et criminalisation des opinions politiques pour les autres

Les conséquences d'un faible score, ou du fait de côtoyer une personne ayant un faible score, peuvent être diverses, de contrariantes à désastreuses. D'une vitesse d'accès à Internet réduite à un refus de visas, de licences, de permis ou d'accès à certains services sociaux. Une exclusion de la réservation de billets d'avion ou de train à grande vitesse. Une restriction d'accès au crédit, aux services publics ou aux écoles privées. L'inadmissibilité aux emplois gouvernementaux. Un déshonneur public avec exposition en ligne ou sur les écrans géants des espaces publics des noms, photos et numéros d'identification des citoyens inscrits sur la liste noire.

La ville de Pékin prévoit de mettre en place son propre système de notation et de « listes noires ». Ainsi, selon une déclaration officielle de la capitale chinoise, « avant la fin de 2020, sera mis en place un projet de points de confiance personnels, couvrant l'ensemble de la population résidente […] la non-fiabilité dans un domaine entraînera des restrictions dans tous les domaines, de sorte qu'il soit difficile pour les personnes non fiables de n'avancer ne serait-ce que d'un seul pas [8]. »

Les opposants et critiques du régime, les internautes accusés de « répandre des rumeurs », sont voués à être « blacklistés » et à subir des restrictions. Un message d'alerte pourra prévenir ceux qui tentent de joindre par téléphone ces citoyens (ou personnes morales) inscrits sur les listes noires, pour les dissuader d'entrer en relation avec eux. À l'issue de leur peine d'ostracisation virtuelle, les intéressés devront subir une « formation spéciale en vue de la réhabilitation de leur crédit » personnel. Puis, après avoir fourni les éléments demandés dans le cadre d'un rapport attestant de leur bonne volonté et une fois leurs excuses présentées, leur niveau de crédit pourra être restauré.

Société d'apartheid old style ou révolution culturelle maoïste new look ?

Le management du management

Ces systèmes d'évaluation et de notation concerneront les entreprises et leurs dirigeants engagés dans l'import-export, la construction, le transport, les statistiques, le conseil et l'organisation de mariages. Des listes sectorielles complémentaires seraient en cours d'élaboration, [9] officiellement destinées à résoudre des questions telles que la salubrité des aliments, la tricherie et la contrefaçon. Les entreprises ayant un bon score bénéficieront d'avantages tels que de meilleures conditions de crédit et d'investissement ou des taux d'imposition plus bas.

Dans le cas où des entreprises étrangères obtiendraient une note en dessous d'un certain seuil, elles pourraient se voir interdire l'accès à des appels d'offre, subir davantage d'inspections du travail ou du fisc chinois, ou encore pâtir de taux d'intérêt moins favorables. Pire, la punition pourrait concerner les entreprises partenaires ou prestataires travaillant avec la Chine mais basées à l'étranger, à l'image de ce que permet le droit états-unien dans certains domaines.

On peut comprendre maintenant que le système de crédit social, à l'instar de l'implantation de la G5, rejoint la mère des batailles auxquelles se livrent les deux plus grandes puissances capitalistes, car ce qui est en jeu, c'est le contrôle du business et des masses prolétarisées. D'où les cris d'orfraie de Trump qui mobilise la prose orwellienne (il ose !) pour vitupérer Pékin, ce que les médias main stream relayent largement. Liberté, droits de l'homme, respect de la vie privée, concurrence libre et non faussée, tout l'argumentaire démocratique formel, libéral et néolibéral, est convoqué pour disqualifier l'avance prise par le capitalisme chinois.

Obéissance ludique, infantilisation massive et acceptabilité sociale

Dans la culture extrême-orientale, la place du jeu est traditionnellement importante. Les autorités ont donc imaginé un système qui emprunte les dispositifs habituels des jeux en réseau tels que l'affichage des scores, des records, et la comparaison entre amis, lesquels ont la possibilité de se noter les uns les autres. Le processus de ludification (ou de gamification) est au cœur du système chinois. Le gouvernement tente ainsi de faire passer l'obéissance totale pour un jeu permanent dans lequel tout le monde peut gagner quelque chose, comme dans les casinos en ligne. C'est une méthode de contrôle social déguisée en jeu vidéo.

À cet égard, WeChat, le téléphone du Net né en 2011, qui compte près d'un milliard d'utilisateurs en Chine, a beaucoup facilité les expérimentations depuis 2014. Un assez grand nombre de jeunes citadins se sont portés volontaires pour livrer leurs données [10]. Ils ont participé aux expériences en y voyant des avantages et une marque de distinction up-to-date, un signe de reconnaissance branché, une preuve de bonne réputation, et pour certains, un trait de disruption désirable au summum de la « postmodernité ».

Les sciences et les technologies étant associées au progrès social dans les imaginaires, nul doute que les populations urbaines et connectées y trouveront un substitut à la défaillance des représentations politiques en voie d'extinction. D'autant que les innombrables contrefaçons, les aliments toxiques et les laits pour bébé contaminés, la corruption des fonctionnaires locaux, les pollutions persistantes qui obligent à porter un masque même en l'absence d'épidémie, la dureté et l'inhumanité de l'exploitation, toutes choses issues d'un développement gigantesque, fulgurant et impérial du capitalisme en Chine – certainement le plus sauvage de tous les temps – ont provoqué une telle misère morale, matérielle, intellectuelle et politique qu'il s'en est suivi une foudroyante acculturation des masses paysannes à une société sans foi ni loi autres que le Yuan et le business. Dans ces conditions, le système de crédit social pourrait apparaître comme un remède à la déshérence profonde pour ces millions de personnes nouvellement prolétarisées.

Passant par-dessus la réalité du capitalisme chinois, certains analystes [11] voient dans la propagation de ce système une adhésion de principe et sans retour, ce qui ne leur permet pas d'appréhender les révoltes, certes éparses mais récurrentes, que le pouvoir s'ingénie à masquer et à étouffer. Ces commentateurs oublient toujours d'intégrer leurs analyses dans une problématique plus large et plus profonde qui leur permettrait de comprendre que la bureaucratie du PCC ne fait que surfer sur le désarroi des citoyens dont le monde intérieur est certes ravagé par ces désastres, mais qui n'en sont pas pour autant étrangers aux questionnements qui surgissent partout sur la planète, face aux dégâts du capitalisme et aux crises du néolibéralisme.

L'autre face, réelle, de la mise en œuvre

À Rongcheng en cette fin de journée […] c'est l'heure de « La vie du peuple à 360° ». Beaucoup se précipitent devant leur téléviseur. Chaque soir, la chaîne locale diffuse un florilège de comportements inciviques saisis par la vidéosurveillance au cours des dernières vingt-quatre heures : un vieux canapé abandonné sur un trottoir […] ou, pis encore, des piétons qui traversent n'importe où : les séquences s'enchaînent à un rythme haletant. Les numéros de plaque minéralogique, les visages et parfois les noms des trublions sont exhibés, entre deux mises en garde de policiers impassibles, les yeux rivés sur un prompteur […]. Depuis qu'un détritus abandonné vaut le châtiment d'une perte de trois points, les trottoirs comme les bus sont d'une propreté confondante. Pas un mégot ni une canette vide à l'horizon. Et nul besoin d'être pris en flagrant délit par un agent pour être sanctionné : les nombreuses caméras Hikvision — le leader mondial de la télésurveillance, dont l'État chinois est l'actionnaire majoritaire — y suppléent. Traverser la rue n'est plus une gageure : sur les artères principales, les automobilistes s'arrêtent à l'approche du piéton […]. La vitalité du crédit social est encore plus manifeste dans les petits villages de l'agglomération. Une centaine d'entre eux disposent déjà d'une 'place du crédit social', où des panneaux ludiques et colorés détaillent les commandements, affichent les visages des citoyens méritants et précisent les points ajoutés ou retirés durant le mois écoulé [12].

Ce SCS à points signe-t-il un aveu d'échec ou une paranoïa en marche ?

Selon le journal officiel Global Times du 13 mai 2019, qui cite des « analystes » du cru, le système de crédit social aidera à construire « un pays honnête et ordonné qui rendra la vie plus facile pour les gens honorables tandis que les gens discrédités rencontreront des difficultés dans tous les domaines ». Mais au-delà de cette litanie répétée sur tous les tons, les historiens et les sociologues savent depuis longtemps que lorsque des directives qui visent à « l'élévation morale et citoyenne de la population » sont promues avec insistance par une autorité gouvernementale, c'est que celle-ci a sans doute quelques difficultés à faire régner son ordre. En fait, tout cela peut être compris soit comme un constat d'échec du système social initié par le mot d'ordre « enrichissez-vous » que Deng Xiaoping a lancé au début de l'année 1992, soit comme une peur des conséquences de l'état d'esprit qui en a résulté, soit comme une paranoïa des dirigeants dont l'existence est entièrement structurée par la convoitise du pouvoir, soit encore comme un remède magique à l'appréhension que suscitent les effondrements en cours et dont ces bureaucrates ne peuvent totalement s'abstraire. La réalité est vraisemblablement une combinaison de tous ces phénomènes.

CHINE, LE LABORATOIRE DE TRANSFORMATION DES VIVANTS EN ZOMBIES CLONES

Algorithmes, big data, caméras et IA nous préparent un monde parfait

La propension à tout évaluer va croissante, qu'il s'agisse d'apprécier un échange téléphonique, de juger un livreur à une heure du matin ou un rendez-vous médical, de donner son avis sur un article, etc. Chacun est régulièrement enjoint d'exprimer son appréciation de « manager tous azimuts ». Autrement dit, grâce au big data, à Internet, aux Smartphones et à leurs dernières applications, toute vie sera dorénavant entièrement contrôlée, évaluée et notée.

Combiner les données numériques individuelles de plus en plus riches, celles qui sont issues de tout l'appareil d'Etat (éducation, santé, police, justice), les comportements enregistrés clics après clics, la surveillance par caméras à reconnaissance faciale et la fabrication de nos clones virtuels par les gafam, cela ressemble de près à un monde plus-que-parfait qu'Orwell lui-même ne pouvait pas imaginer [13]. Cette infrastructure se perfectionnera-t-elle « grâce » aux progrès technologiques du big data et de l'intelligence artificielle (IA) ?

À l'échelle historique, le contraste est saisissant. Aux XIXe et XXe siècles, les macro-systèmes techniques [14] consistaient en infrastructures combinant : une gestion centrale, un réseau physique (qui ne pouvait s'établir de manière stable que grâce à des décisions politiques) et un flux (eau, gaz, électricité, télégrammes…) [15]. À présent, tous les composants de ces réseaux ont évolué mais la nouveauté fondamentale, c'est que l'émetteur primaire de flux (les données) est un être humain en bout de chaîne, réduit à n'être que le prolongement de son Smartphone ou de son PC. D'ailleurs, à l'inverse des Luddites, il n'aurait pas l'idée de casser la machine qui l'enchaîne et qu'il a lui-même payée ; au contraire, il la vénère, s'y soumet et serait perdu sans elle. La cage d'acier de la 5G se profile…

L'autre contraste historique est radical, définitif : alors qu'auparavant les religions mettaient des limites, la nouvelle dévotion a entraîné un mouvement inverse. Il faut repousser les frontières, crever les plafonds. Toujours plus haut, plus fort, plus loin, plus vite, plus globalement répandu, aucune borne n'est acceptable puisque « tout ce qui peut être fait doit être fait » nous dit le biologiste, ancien membre du conseil national d'éthique Henri Atlan, et avec lui tous les scientifiques qui se piquent de philosophie. D'ailleurs, « on n'arrête pas la science », ni le progrès…

En avril 2015, des chercheurs chinois annoncent avoir opéré des modifications génétiques sur des embryons humains. Fin janvier 2018, d'autres chercheurs chinois ont, pour la première fois, réussi à cloner des primates. Entre-temps, Xu Xiaochun a créé Boyalife, le plus grand centre de clonage animal, dans la ville portuaire de Tianjin, à 30 km au sud-est de Pékin. Il ambitionne de fabriquer, à l'horizon 2020, des chiens, des chevaux et un million de vaches clonées par an. Sans ciller, il annonce au sujet du clonage humain : « La technologie est prête, l'opinion, pas encore. [16] » Après avoir été l'atelier du monde, la Chine pourrait devenir le laboratoire de transformation des vivants en zombies clonés par millions.

Tous fichés et déjà virtuellement clonés

Nous savons que les réseaux sociaux et Internet font l'objet d'une étroite surveillance qui ne connaîtra d'autres limites que technologiques, celles du web, des big data, etc. Mais à la différence de tous les fichiers auparavant constitués par les États, leurs polices, le mouvement eugéniste, les nazis ou les milices, le système de crédit social est visible, consultable : les individus sont parfaitement informés de cette surveillance continue qui s'affiche sur leurs écrans avec un score à améliorer. En novlangue néolibérale, cela s'appelle un « scoring comportemental interactif et ludique [17] ». Mais, au lieu de s'en émouvoir, les personnes concernées l'examineront des dizaines de fois dans la journée afin de le valoriser, comme les autorités les y encouragent. Et cela ne ressemblera plus du tout à un fichier, du moins dans l'acception que ce terme pouvait avoir avant l'invention de la micro-informatique.

D'autre part, il est impossible de faire l'impasse sur ce que charrie le nom même de ce machin, le crédit social. L'État chinois fait crédit de mille points au départ ; il s'agit donc d'un prêt ou d'un don conditionnel. Ces points ne vous appartiennent pas en propre car vous n'avez pas été à l'origine de cette abstraction ; de plus, le donateur a toute latitude pour vous les retirer si votre vie n'est pas conforme aux canons édictés. Vous allez donc vivre à crédit, c'est-à-dire sous perfusion numérique et en l'occurrence sous la menace de disparaître dans les oubliettes des listes noires après avoir été exposé sur des écrans géants. C'est aussi le destin final des joueurs en Bourse, enfin des petits joueurs, dont l'attitude majoritaire consiste à scruter le cours des actions, à vendre, acheter et échanger dans l'optique d'une fructification incertaine et toujours repoussée. En effet, le gain ne devient réel qu'une fois la vente effectivement réalisée, c'est-à-dire lors de la cession des actions.

Ainsi, ce crédit fera de tout un chacun le gestionnaire quotidien d'un portefeuille de type nouveau : les points/actions de sa propre vie. Tous spéculateurs ! Un grand pas de l'humanité vers l'hyper modernité.

Un contrôle social sans limites grâce au big data

Cambridge Analytica a joué un rôle-clef dans l'élection de Donald Trump. En juin 2017 déjà, une étude de l'Université d'Oxford concluait que Facebook et Twitter étaient devenus des outils de contrôle social. Sans doute le système de crédit social permettra-t-il bientôt de traquer toute velléité de dissidence, mais il sera d'abord un instrument d'auto-censure et d'asservissement.

Tous les pouvoirs actuels ont une forte tendance à vouloir résoudre les problèmes de société – et plus exactement leurs effondrements – grâce à des « patches technologiques ». Ce solutionisme emprunte toujours à l'arsenal techno-scientifique les concepts, les idées et les moyens qui nous ont précisément conduits au bord du gouffre. Il en est ainsi du big data et de l'intelligence artificielle : après avoir été créés pour l'armée, développés pour le commerce puis l'exploitation en ligne de travailleurs précarisés, voilà que conformément à leur possibilité de gérer et de catégoriser un grand nombre de données et de comportements, ils sont logiquement utilisés pour le contrôle social et politique des populations. Cela prépare une incommensurable mutation de l'ingénierie sociale d'antan (recensements, statistique des populations…) vers un système numérique totalitaire et déshumanisant mais rendu indispensable à la vie courante.

Ainsi, il pourrait devenir impossible d'acheter un billet de train ou d'obtenir une place de crèche sans divulguer son score. À ce moment-là, personne ne pourra plus échapper à la pression constante de l'appareil d'Etat. Tenter de se soustraire à la collecte systématique des données personnelles deviendrait peine perdue. Imaginez un monde où votre accès aux services publics, à une connexion Internet ou à certains emplois seraient directement corrélés à une notation qui vous collerait à la peau, partout, tout le temps, exactement comme un chauffeur Uber ou un livreur eBay. Noter tous les humains, en permanence, dans un projet de management implacable.

Une dictature panoptique mathématiquement établie, technologiquement répandue, une organisation scientifique de la surveillance qui aurait pour but d'enrôler la majorité des populations, tout en laissant survivre quelques archipels-témoins de l'ancien monde.

L'expérimentation chinoise ne sera pas unique. Ailleurs, les chemins seront différents, c'est tout

Environ quatre-vingt-dix millions de personnes, dont beaucoup d'étrangers, utilisent un VPN en Chine (réseau privé virtuel, qui permet d'obtenir une liaison sécurisée hors du pays et d'invisibiliser son adresse IP pour gagner en anonymat sur internet et protéger ses données). La pratique était plus ou moins tolérée par le pouvoir, qui ne pouvait pas paralyser l'économie en empêchant les entreprises de se connecter à leurs serveurs basés hors des frontières ou les scientifiques de lire les publications étrangères. Mais le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncé qu'à compter du 1er février 2018, une autorisation était nécessaire pour utiliser un VPN. Certains fournisseurs ont alors dû mettre la clé sous la porte.

C'est le « challenge du siècle » : la Chine actuelle pourra-t-elle devenir une dictature digitale plus féroce que la Chine maoïste sous la Révolution culturelle ? Elle a plusieurs atouts en main pour cela.

Sa population est énorme, les données personnelles sont très peu protégées et l'État investit massivement dans l'intelligence artificielle. Le Big Brother chinois ne rencontre à ce jour aucun obstacle infranchissable : ni social, ni juridique, ni médiatique. Aucune loi n'encadre les pouvoirs de la police. Personne n'a accès aux données collectées, exceptées quelques personnes au sommet de l'État, qui doivent probablement les recevoir via une courroie de transmission secrète et dédiée.

Mais si la Chine peut le faire, alors pourquoi les autres pays ne le feraient pas ? D'autant que l'idéologie néolibérale affronte de par le monde une triple crise : écologique, sociale et démocratique, qui menace les pouvoirs en place.

Pour le moment, tous les journaux main stream de l'Occidentalie s'égosillent et pointent du doigt ce qu'ils caractérisent comme une atteinte insupportable aux droits de l'Homme, etc. Maya Wang, chercheuse pour Human Rights Watch a écrit : « Nous sommes en mesure de démontrer que le recours au Big Data par les services de renseignement du gouvernement chinois non seulement viole de manière flagrante le droit à la vie privée, mais permet également aux autorités de détenir arbitrairement des personnes » [18]. Voici comment, en novlangue technocratique, ces constatations sont traduites : « Du point de vue européen, l'équation à résoudre s'annonce délicate : le poids que va peser la Chine dans le développement de l'IA rend le dialogue économique et politique impératif [19] ». Autrement dit, « il va bien falloir collaborer si nous voulons pérenniser nos profits ». C'est cela l'infini pragmatisme du capital : s'adapter ou mourir.

Du côté des idéologues, si l'on résume l'argumentaire, cela donne : « Ce pays n'étant pas une démocratie, l'outil numérique devient un incroyable pouvoir de contrôle policier ». Mais détestable en Chine, serait-il acceptable en Occident ? Tout dépendrait-il de qui s'en sert et comment ? Une litanie renouvelée à dessein qui masque la nature intrinsèque du numérique : tout numériser, ce qui est en parfaite congruence avec la propension du capital à tout valoriser, avec l'aspiration des États à « gérer les troupeaux » ou avec la prétention du mode de connaissance scientifique à rendre compte du réel par des abstractions commensurables.

Mezzo voce, l'alerte a tout de même été sonnée dans les think tanks libéraux et dans les ministères occidentaux : « Pékin prétend être leader mondial dans le domaine du crédit social et propose de diffuser ces pratiques à l'étranger, notamment dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie [20] ». Ce langage traduit un penchant primordial pour la pérennité du capitalisme occidental qui voit son boomerang chinois lui revenir droit dessus, d'où ces cris vengeurs, ce chant du départ en Trumpette :

Entendez-vous dans le Sichuan
Mugir ces féroces Chinois ?
Ils viennent jusque dans nos banques
Détrousser nos fils, nos compagnes. (bis)
Quoi ! nos ateliers passeraient
Sous surveillance du PCC !
Quoi ! des cohortes de Tianjin
Feraient la loi dans nos usines ?
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos managers ?

La Chine, paradis ou vérité d'un capitalisme sauvage et inédit dans l'histoire

Après la mort de Mao en 1976, la Chine est devenue en quelques décennies l'atelier du monde pour le plus grand profit du capital local et transnational. Il s'y est alors déroulé une prolétarisation inédite des masses paysannes expulsées de leurs campagnes, si bien qu'entre la mort de Mao et 2018, leur pourcentage dans la population est passé de 69 % à 40 %, tandis que la population urbaine augmentait, quant à elle, de 556 millions d'habitants [21]. Pour comparaison, rappelons qu'au début du XIXe siècle, la population européenne était de 187 millions et qu'elle atteignait 420 millions un siècle plus tard.

Durant ce « grand bon en avant » pour paraphraser Mao, les paysans chinois ont été jetés dans des usines dont la vétusté n'avait parfois rien à envier à celle des fabriques des débuts du capitalisme en Occident. Alors que « la croissance » chinoise faisait l'admiration de l'Occidentalie, leurs conditions de travail et de vie étaient comparables, sinon pires que celles décrites par René Villermé en 1837. Là encore, la prosternation devant une abstraction – « la croissance à deux chiffres » – a permis de refouler la misère réelle de centaines de millions de personnes. Pour ces paysans, ce fut un anéantissement de leur culture ancestrale, de toutes les formes organiques de leur existence, un démembrement rapide et violent des communautés, une déstructuration des rapports au monde, à la terre, au vivant, ce qui a finalement culminé dans la réduction de toutes leurs activités au substantif de travail, une catégorie qui ne fait que dissimuler une réalité, la misère du salariat.

Cette prolétarisation de masse, cette réduction des paysans à n'être, dans des conditions ignobles, que le prolongement des machines, constitue un dessaisissement violent de leur être en tant que personne, une déshumanisation radicale. La violence avec laquelle cela s'est fait est inouïe, elle n'a pas d'équivalent à cette échelle et en si peu de temps dans l'histoire humaine. Si, du point de vue de l'anéantissement des êtres et des consciences, la déportation des esclaves africains pourrait être comparée – ce qui est toujours délicat – à ce qui s'est produit en Chine depuis les années 1960, les échelles de population restent incomparables. Des documentaires comme « À l'ouest des rails » de Wang Bing ou ceux de Zhao Liang donnent une idée de cet enfer.

Aux commandes de cette dévastation, une bureaucratie sans états d'âme qui a sur la conscience, entre autres choses, les millions de morts de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne qui a fait l'admiration de nos intellectuels de pacotille dans les années 1970, la fameuse GRCP. Et lorsque des milliers de jeunes manifestèrent sur la place Tien an Men en juin 1989, Deng Xiaoping y mit fin par un massacre de masse. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un coup d'État lui fut nécessaire pour l'exécuter sans encombre : tous les membres du gouvernement furent alors placés en résidence surveillée pendant que « l'armée populaire » tirait sur « le peuple » et sa jeunesse révoltée par l'absence de démocratie du régime. C'est dire à quelles extrémités ces individus sont prêts pour garder le pouvoir et de quel bois ils sont faits. Sur un autre mode, la chape de plomb que Xi Jinping a fait tomber sur la société civile depuis 2012 a rendu la contestation réelle, dans les rues et sur les places, très difficile. Restait la consolation numérique d'Internet. Va-t-elle à présent devenir également impossible ? La reconnaissance de mots écrits ou prononcés par les algorithmes éduqués est d'ores et déjà une réalité qui oblige les Chinois à bien des ruses. Il convient maintenant de garder en tête que « ça n'arrive pas qu'aux autres »…

Ce que ce texte tente de mettre en lumière, c'est que l'ancienne forme de prolétarisation – au sens du dessaisissement de l'être par l'avènement du capital au XIXe siècle – est en train de se doubler d'une nouvelle forme de prolétarisation des individus, plus souterraine et « moderne », plus discrètement physiologique, plus psychique et, pour tout dire, plus radicale puisque, comme le dit Michel Desmurget, il s'agit de La fabrique du crétin digital [22]. Celle-ci mènera assurément à des transformations majeures : l'avènement d'une « Autre Humanité » adaptée à un « totalitarisme démocratique » dont la Chine est le laboratoire expérimental.

Jean-Marc Royer


[1] Stephen Innes, responsable de la stratégie des marchés chez AxiCorp : « Au final, les perdants sont les plans de retraite durement acquis par certains travailleurs et ceux dont le départ à la retraite est repoussé de cinq à dix ans. » Bourse direct, 17 mars 2020.

[2] Voir absolument « Le Monde selon Xi Jinping », film documentaire d'Arte. https://www.youtube.com/watch?v=xsEzLw6_gJU

[3] Simon Leplâtre, « La Chine mène un vaste plan pour évaluer les citoyens », Le monde, 10 juin 2017 et « En Chine, des citoyens sous surveillance », Le Monde, 15 juin 2018.

[4] Condensé de la novlangue officielle du guide, secrétaire-général du Parti et président de la République Xi Jinping, à travers ses différentes interventions.

[5] David Bandurski, « Project Dazzling Snow : How China's total surveillance experiment will cover the country », Hong Kong Free Press, 12 août 2018.

[6] Philippe Crevel, « L'intelligence artificielle au service de la régulation sociale et politique – Le crédit social en Chine », Revue en ligne Les français.press https://lesfrancais.press/lintelligence-artificielle-au-service-de-la-regulation-sociale-et-politique-le-credit-social-en-chine/

[7] YUSHO CHO and NIKKI SUN, Nikkei staff writers, “China expands reach of trustworthiness system”, Nikkei Asian Review, 3 mars 2019. https://asia.nikkei.com/Business/Technology/China-expands-reach-of-trustworthiness-system

[8] http://institut-thomas-more.org/2019/07/29/le-systeme-de-credit-social-%E2%80%A2-comment-la-chine-evalue-recompense-et-punit-sa-population/ et China Law Translate, “Beijing Municipal Action Plan for Further Optimizing the Business Environment (2018-2020)”, 19 novembre 2018.

[9] Il existerait aujourd'hui 51 listes noires sectorielles. « China expands reach of trustworthiness system”, article déjà cité.

[10] Lire à ce sujet Hervé Krief, Internet ou le retour à la bougie, Quartz, 2018 ; Nicolas Carr, Internet rend-t-il bête ?, Paris, Robert Laffont, 2011 ; Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, Paris, Seuil, 2019.

[11] Genia Kotska, « China's social credit systems and public opinion : Explaining high levels of approval », 23 juillet 2018.

[12] René Raphaël & Ling Xi, « Bon et mauvais Chinois. Quand l'État organise la notation de ses citoyens », Le Monde diplomatique,‎ janvier 2019.

[13] D'ailleurs on aurait envie de dire à de nombreux commentateurs qui l'instrumentalise : Laissez Orwell tranquille vous qui ne l'avez jamais lu. Nous n'en sommes plus là. Life Inside China's Total Surveillance State, https://youtu.be/OQ5LnY21Hgc

[14] Alain Gras, Les Macro-systèmes techniques, Paris, PUF, 1997.

[15] Dont on peut dire qu'aujourd'hui la valeur réside non plus dans sa matérialité mais essentiellement dans « l'opportunité financière » qu'il ouvre, à savoir de ponctionner régulièrement par voie d'abonnement des millions d'individus.

[16] Science et Avenir, 23 avril 2015, 1er décembre 2015 et 25 janvier 2018 et les Echos du 24 novembre 2015.

[17] « Le scoring comportemental permet de travailler la segmentation des prospects et consiste à leur attribuer une note quant à l'état de leur relation avec vous. En fonction de ses actions, le score du prospect évolue : un passage sur la page tarifs, et le lead s'envole… » Site « GetQuanty, veille B2B… »

[18] Médiapart, blog de Silk Road, 26 mars 2018.

[19] Institut Thomas More, Juillet 2019, note 36.

[20] Idem.

[22] Opus déjà cité.


............................................

Publié le 23.03.2020 à 08:23

La guerre et l'armée : analyse linguistique du discours d'Emmanuel Macron

Le 12 mars, Macron annonçait la fermeture des crèches et des écoles. Conséquence fâcheuse : des millions de jeunes se retrouvent libérés. Il a donc fallu fermer les bars et les restaurants puis, dès le 16 mars, parler de guerre de façon obsessionnelle pour faire accepter le recours à l'armée. Voici une analyse linguistique qui revient sur ce dernier discours pour en décortiquer subtilement les ressorts.

[Photo : Yann Lévy]

Depuis l'allocution présidentielle du lundi 16 mars 2020, nombreuses sont les personnes qui ont pleinement pris acte du fait que la France est en guerre et que l'armée française est mobilisée. De cette allocution, nombreux·ses sont les citoyen·nes et commentateur·trices qui n'ont retenu que le « nous sommes en guerre » du président et ont conséquemment accepté le recours à l'armée, présenté comme une solution logique apportée à un vrai problème. Or l'analyse du discours présidentiel révèle que le traitement linguistique de l'armée et de la guerre relève en fait de la mise en place d'une solution fallacieuse apportée à un problème mal posé. Guide d'autodéfense discursive dicté par et pour la sagesse populaire.

[Avertissement aux lecteur·trices : 1. Si tu es linguiste de formation, merci de ne pas juger trop durement l'emploi impropre de termes du jargon, j'ai essayé de vulgariser. 2. Si tu n'es pas linguiste de formation, merci de ne pas juger trop durement l'emploi de termes sales (dits « jargon », souvent mis entre parenthèses), je te jure que j'ai essayé de vulgariser. 3. Qui que tu sois et quelle que soit ta formation : t'as vu, « nous sommes en guerre », l'armée est dans nos rues, je te tutoie, tout est permis !]

Sagesse populaire n°1 : « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt » ?

Dans son allocution du lundi 16 mars 2020 à 20h, Emmanuel Macron a utilisé le terme de « guerre » sept fois et le terme d'« armée » trois fois. L'usage du mot « armée » est, quantitativement parlant, moins significatif que l'usage du mot « guerre ». Cette présence, assurément plus discrète, est le sujet traité dans cette contribution. L'analyse linguistique proposée ici s'appuie à la fois sur le discours télévisé en direct du chef de l'État (son deuxième dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le premier ayant eu lieu jeudi 12 mars 2020) et sur sa retranscription officielle (texte disponible sur le site du gouvernement dans sa version mise à jour le mercredi 18 mars à 19h30, section « Ressources » ; Téléchargeable ici). Puisque ces ressources sont mises « à votre disposition » et dites « libres de droit », libre à vous et moi de les analyser.

Pourquoi proposer une analyse linguistique du terme d'« armée » dans l'allocution présidentielle ? Parce que, comme le suggère la sagesse populaire, « quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Le doigt, au premier plan du quantitatif pur (sept occurrences), c'est la guerre. La lune, l'arrière-plan quantitatif strict (trois occurrences), c'est l'armée. S'intéresser au terme d'« armée » revient ainsi à viser la lune : examiner les moyens discursifs au sens large qui permettent l'introduction du thème de l'armée ; s'attarder sur les occurrences du terme d'« armée » (la première mention du référent et ses différentes reprises) ; mettre en lumière le traitement dont l'armée fait l'objet et la trajectoire rhétorique qui se dessine en filigrane ; exposer ainsi la stratégie de communication déployée dans l'allocution présidentielle pour présenter le déploiement de l'armée comme normal et indiscutable – car logique en situation de guerre. L'analyse linguistique ne peut se faire sans mise en perspective conjointe des emplois des termes d'« armée » et de « guerre », l'un semblant justifier l'autre d'un point de vue argumentaire. Cette contribution se veut donc un manuel d'auto-défense discursive, s'intéressant au terme d'« armée » pour dissiper l'écran de fumée agité d'un doigt guerrier.

Conclusion n°1 : Quand Macron dit « armée », l'idiot n'entend que « guerre ».

Sagesse populaire n°2 : « L'information, c'est le nerf de la guerre » ?

Le terme de « guerre » apparait sept fois : cinq fois sous la forme de la phrase « Nous sommes en guerre. » (occurrences G-1, G-3, G-4, G-5, G-7), une fois sous la forme d'une proposition assortie d'un « oui » final (occurrence G6), une fois sous la forme de la concession « En guerre sanitaire, certes » (occurrence G-2). Dans cette même allocution, le terme d'« armée » apparait trois fois : une première fois au singulier pour expliciter l'idée de « guerre sanitaire » (« nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une Nation », occurrence A-1), une deuxième fois au pluriel dans une expression figée (d'où la majuscule dans la retranscription « Un hôpital de campagne du service de santé des Armées… », occurrence A-2) et une dernière fois à nouveau au pluriel mais cette fois pour référer directement à l'armée française (« Les armées apporteront leur concours pour déplacer les malades… », occurrence A-3). Notons par ailleurs que les termes d'« armée » et de « guerre » sont directement liés à l'échelle d'une seule phrase (« En guerre sanitaire certes : nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une Nation. », occurrences G-2 et A-1) : cette coexistence au sein d'une même phrase est unique, elle ne se reproduit nulle part ailleurs à l'échelle du discours/texte. Cette coexistence est cruciale d'un point de vue qualitatif. Logiquement parlant, elle est le nœud sur lequel tout le discours est bouclé. Nous y reviendrons par la suite.

Cet inventaire (dit « corpus »), s'il peut sembler un peu fastidieux (lister les occurrences, les répertorier en les identifiant G-1 pour Guerre-1, A-1 pour Armée-1, etc.) est la première étape de l'analyse linguistique. C'est le passage obligé accompagné de ou succédant à un autre passage obligé, la description de chaque occurrence. Si l'analyse proposée ici n'épuisera pas les interprétations possibles, on ne peut faire l'économie d'une mise en perspective précise. Remettons donc l'allocution dans son environnement discursif et dans son environnent situationnel.

L'allocution présidentielle du lundi 16 mars 2020 est intervenue, rappelons-le, quelques jours après l'annonce du passage au stade 3 de l'épidémie le samedi 14 mars 2020 (circulation active du virus sur l'ensemble du territoire annoncée par le directeur général de la Santé, Jérôme Solomon) et des mesures de fermeture annoncées le même jour à minuit par le premier ministre, Édouard Philippe, de tous les lieux qualifiés de « non-essentiels » recevant du public et offrant un service qualifié de « non-indispensable » (restaurants, bars, cafés, cinémas, théâtres, salles de concert, discothèques, etc.). L'allocution du chef de l'État est par ailleurs intervenue quelques heures à peine après un conseil de défense. Un conseil de défense. Les mots sont importants.

À la suite de l'allocution présidentielle de lundi, beaucoup de gens ont exprimé sur les réseaux sociaux une émotion vive face à l'absence inattendue du terme de « confinement » (ou de « quarantaine »). Cette vive émotion correspond à un hiatus entre les mots attendus par « mes chers compatriotes » et le discours qui leur a été adressé. L'absence inattendue du terme de « confinement » a été vécue par de nombreuses personnes tantôt comme incompréhensible (sensation de décalage entre l'horizon d'attente et le discours produit), tantôt comme hostile (sentiment de trahison de l'horizon d'attente). D'autant plus que des médias avaient, dans l'après-midi, relayé des rumeurs d'annonce de confinement total.

Effectivement, Emmanuel Macron ne prononce pas le mot « confinement ». À la place, il évoque le confinement via des euphémismes (« il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer », « seuls doivent demeurer les trajets nécessaires »). Il euphémise dans un premier temps, puis menace dans un second temps (« toute infraction sera sanctionnée » – sans pour autant préciser la nature des sanctions). À la place, il répète « Nous sommes en guerre ». La première mention est assortie d'une précision et d'une concession (« une guerre sanitaire » explicite la métaphore et « certes », plus ambivalent, pondère et trivialise en même temps) qui disparaissent par la suite (l'expression « guerre sanitaire » n'est utilisée qu'une seule fois) au profit du terme de « guerre » utilisé seul au sein de la proposition « nous sommes en guerre » martelée encore cinq fois sur l'enclume des esprits.

Pourquoi une telle stratégie de communication ? La question est ouverte. Voici une proposition de réponse. Entre vide vertigineux laissé par l'absence du terme « confinement » et entêtante ritournelle basée sur la répétition de « nous sommes en guerre », difficile de saisir en direct l'ampleur du virage historique amorcé lors de cette allocution. Cette idée est fondamentale, elle est l'une des clés de compréhension du fonctionnement de l'argumentaire de l'allocution dans son ensemble : Pas de « confinement ». Mais la « guerre ». Donc l'« armée », voilà le propos du chef de l'État en ce lundi 16 mars 2020.

Conclusion n°2 : Si l'information est le nerf de la guerre, alors toute information qui semble fuiter d'un conseil de défense est probablement partielle et partiale – elle sert peut-être un but martial.

Sagesse populaire n°3 : « Plus c'est gros, plus ça passe » ?

Comme cela a été très bien démontré par ailleurs, cette analyse ne revient pas sur le fait que, non, la France n'est pas, dans les faits, « en guerre » contre un « ennemi » (notons que cette identification du covid-19 n'est pas objective et relève de la métaphore filée). La France, comme de nombreux pays à travers le monde, est en crise sanitaire en raison d'une pandémie. La France n'est « en guerre » contre un ennemi « là, invisible, insaisissable, qui progresse » que dans les mots. Cette analyse prend pour acquis que la « guerre sanitaire » est bien comprise comme une image, que l'emploi de cette image se fait dans le cadre rhétorique, et que cette rhétorique est convoquée à des fins politiques.

Rappelons ici un des principes de base en linguistique pragmatique via une comparaison (qui a fait ses preuves au niveau pédagogique mais qu'on peut remettre en question si tant est qu'on souhaite faire mal aux mouches). Le discours est tel un matériau qu'on obtiendrait après avoir travaillé la matière première qu'est le langage. La matière première est travaillée avec des outils disponibles pour obtenir un matériau précis dans un but précis. De même que les postures, les gestes et les mimiques ont un sens choisi à dessein, les mots d'une part et leurs agencements d'autre part sont choisis avec soin par les politiciens en général et par les dirigeants en particulier.

Rappelons également, comme cela a été (là encore) très bien démontré par ailleurs, que la France est en guerre en bien des endroits à l'extérieur de ses frontières : l'armée française est déployée en dehors du territoire français, pas nécessairement directement « contre une armée » ou « contre une Nation », mais définitivement de manière officielle et active. Cette armée française n'était pas, jusqu'à lundi, légitimement déployée sur le territoire métropolitain et sur les territoires d'outre-mer. C'est désormais le cas, dans le cadre d'une rhétorique de la guerre intérieure. D'où l'intérêt de se pencher sur les mécanismes linguistiques qui ont ouvert la voie à cette situation de fait : comprendre que l'armée était, lundi dernier, le véritable enjeu de l'allocution présidentielle.

Conclusion n°3 : Plus c'est gros, plus ça passe, mais avec un président du « en même temps », le diable est peut-être aussi dans les détails.

Sagesse populaire n°4 : « Le diable est dans les détails » ?

À l'échelle du discours, Emmanuel Macron aurait très bien pu parler de sa décision de déployer l'armée dès le début, tout du moins dès sa première mention du fait que « nous sommes », selon lui, « en guerre ». Mais non, il ne le fait que plus tard. Ce choix est à penser. À l'échelle de la phrase, Emmanuel Macron aurait pu parler frontalement du recours à l'armée, via une phrase simple telle que « je mobiliserai l'armée » (tournure active) « l'armée sera mobilisée » (tournure passive). Mais il ne le fait pas, son propos est autrement formulé. Pour bien le comprendre, il faut manger de la grammaire, c'est-à-dire regarder où le terme d'« armée » survient dans le discours (trois occurrences), comment il intervient et quels rapports il entretient avec les autres groupes de mots dans ces trois phrases en s'intéressant aux rôles et aux relations syntaxiques.

La première mention du terme d'« armée » apparait au singulier dans la phrase susmentionnée « En guerre sanitaire, certes : nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une Nation ». Le mot « armée » (le signifiant) renvoie ici à une armée autre que l'armée française. L'armée (le signifié) est présentée de manière non-menaçante : le concept d'armée est présenté comme « ne luttant pas contre » (en linguistique, on parle de « frayer une idée »). Nous y reviendrons.

Le terme d'« armée » apparait ensuite pour la première fois au pluriel : « J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des Armées serait déployé dans les jours à venir en Alsace. » [Note : « cela » renvoie à ce qui va être fait pour aider les soignants à faire face à l'afflux des patients et à la saturation des hôpitaux.] Du point de vue syntaxique, la deuxième mention du terme d'« armée » n'intervient pas en fonction sujet d'un verbe. Il s'agit ici d'éviter que l'armée soit associée à un sujet (les sujets syntaxiques renvoient typiquement à des référents animés doués d'agentivité). Ce serait désastreux en termes de stratégie de communication, l'armée n'est donc pas présentée comme un agent. Et ce n'est pas tout. La première mention du terme d'« armée » n'est pas associée directement à un verbe. Il s'agit d'éviter que l'armée soit associée directement à un verbe (les verbes renvoient typiquement à des actions). Ce serait désastreux en termes de stratégie de communication, l'armée n'est donc pas présentée comme un acteur. Ni agent, ni acteur : voilà les prémisses de la stratégie discursive. La deuxième mention du terme d'« armée » est associée à un nom.

Quel est alors le rôle syntaxique du groupe de mots « des Armées » au sein de « un hôpital de campagne du service de santé des Armées » ? Complément du nom ? Non, du moins pas exactement, et c'est là toute la subtilité. Ce n'est pas un complément du nom. Ce n'est pas non plus un complément du nom d'un complément du nom. Et ce n'est pas non plus un complément du nom d'un complément du nom de complément du nom. C'est un complément du nom de complément du nom de complément du nom de complément du nom (si on veut jargonner, on peut dire que le syntagme nominal « des Armées » a pour fonction d'être complément du syntagme nominal « service de santé », lui-même complément du syntagme nominal « un hôpital de campagne »). Notons tout de suite que « services de santé des Armées » est une expression figée qui n'a rien de surprenant.

En revanche, ce qui est pour le moins significatif, c'est la réintroduction du thème de l'armée dans l'allocution présidentielle via ce biais précis. Une mention presque anodine, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'un complément du nom ? Une précision. Souvent brève et à valeur d'explication. La plupart du temps syntaxiquement facultative. Presque une broutille ! D'autant plus que « service de santé des armées » est une expression toute faite qu'on admet sans la décomposer (les termes lexicalisés ne font pas l'objet d'un traitement intellectuel par décomposition). Et qu'est-ce qu'un complément du nom d'un complément du nom ? Une broutille de bricole ! Qu'est-ce qu'un complément du nom d'un complément du nom de complément du nom ? Une broutille de bricole de bagatelle ! Trois fois rien. L'allocution présidentielle de lundi reprend le thème de l'armée via une sorte de « micro-complément du nom ». « Micro » étant entendu au sens de « minuscule » en termes d'importance sémantique accordée à l'échelle de la phrase.

Pourtant, à l'échelle du discours, cette « micro-mention » a une importance cruciale. On sait que les mots ont un sens, certes. Et que le sens des mots est important, certes. Mais l'agencement des mots est important aussi. On parle souvent de « pouvoir des mots » pour évoquer la capacité phénoménale du langage à façonner notre pensée ; ici, c'est plutôt « la puissance de la syntaxe » qui est à l'œuvre. Les rôles syntaxiques ont une valeur et servent une visée. Le choix premier du rôle syntaxique du « micro-complément du nom » assure des visées pragmatiques. Il vise à arrimer discursivement l'armée à la santé (« un hôpital…des armées ») via la continuité logique (visée pragmatique : valeur de justification) tout en suggérant que l'armée n'est pas un agent/acteur direct et qu'il n'y a aucune rupture de la continuité démocratique (visée pragmatique : valeur de rassurement).

Conclusion n°4 : Plus c'est gros, plus ça passe. Mais plus c'est petit, plus ça passe aussi. Si le diable est dans les détails, l'armée est dans le micron. La parole présidentielle minimise l'importance l'armée. Macron micronise.

Sagesse populaire n°5 : « En voiture, Simone » ?

La troisième mention du terme d'« armée » est faite dans la foulée de la phrase suivante, à nouveau au pluriel : « Les armées apporteront leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires. », cette fois en fonction sujet. Ce sujet syntaxique est dit typique car il est associé à un verbe décrivant une action. Et pas n'importe quel verbe d'action : « apporter son concours » est une locution figée installant l'armée dans un rôle d'auxiliaire du bien commun aux côtés d'autres institutions. En quelques secondes à peine, l'armée glisse subrepticement de « micro-complément » de rien du tout à un sujet syntaxique plein et entier. Ce changement de statut syntaxique n'est pas anodin : dans un discours, les choix syntaxiques sont faits pour influencer en quelque manière que ce soit. Même s'il ne s'est écoulé que quelques secondes entre les deux mentions d'un même mot au pluriel, la première mention en fonction « micro-complément du nom » suffit à ancrer une certaine vision du concept d'armée dans les esprits des « chers compatriotes », vision réactivée lors de la mention suivante en fonction sujet.

Rappelons ici que ce glissement est à penser à l'échelle du discours. En trois mentions, on passe d'un référent initialement présenté comme à l'origine d'aucune action (première occurrence) à un référent présenté ensuite comme incapable d'agir (deuxième occurrence) à un référent présenté enfin comme agissant (troisième et dernière occurrence). Si on veut vulgariser en filant la métaphore de la guerre martelée par Emmanuel Macron, on peut rappeler que les discours en général peuvent être des armes de guerre. Ce discours en particulier, marqué par la rhétorique de la guerre intérieure, est l'arme privilégiée du chef de l'État pour imposer une vision guerrière de la crise sanitaire. La syntaxe qui caractérise les trois occurrences du terme d'« armée » dans l'allocution présidentielle joue un rôle central dans la mise en place de la stratégie discursive déployée : présenter le déploiement de l'armée comme normal et indiscutable – car logique en situation de guerre. Si on veut vulgariser davantage via une comparaison, on peut dire que ce discours est tel une voiture : il vise à nous amener d'un point A à un point B qui se trouve assez éloigné. En voiture, Simone ? Non. En véhicule militaire, Simone ! Les deux premières mentions de l'armée permettent d'abord de graisser les chaines du véhicule militaire. Et ensuite tout roule dans le discours comme les chars dans Paris lundi après-midi : tranquillou bilou.

Conclusion n°5 : Et au fait, Simone, on va où ?

Sagesse populaire n°6 : « Va où le vent te mène, va où le vent t'amène » ?

J'ai précisé en première partie que l'analyse linguistique proposée ici se fonde à la fois sur le discours télévisé en direct du chef de l'État et sur sa retranscription disponible sur le site officiel susmentionné. Les hypothèses à l'origine de cet article datent de la diffusion en direct de l'allocution. Ce qui m'a d'abord sauté aux oreilles lors de l'allocution en direct, c'est « j'ai décidé que... armée(s)... serait déployé(e) ». Je ne me suis pas demandé longtemps pourquoi Emmanuel Macron n'a pas dit tout simplement « j'ai décidé que l'armée serait déployée » – j'ai déjà expliqué pourquoi. J'ai ensuite travaillé sur la version retranscrite (collecte du corpus, de description et d'analyse). J'ai omis de préciser en première partie que ce travail d'analyse a par ailleurs nécessité de revoir l'allocution. Ou, plus précisément, de la réentendre pour mieux la comprendre.

Ce que je me suis demandé en regardant le corps du texte officiel, c'est pourquoi je n'ai pas entendu « armée(s) serait déployé(e) » comme un tout pendant l'allocution en direct. Alors je me suis arrêtée d'analyser frénétiquement mes prises de notes pour réécouter l'allocution. Et bingo. Banco. Blanco. Il y a un blanc. Un blanc énorme. Une pause bien trop longue pour être une respiration. Même chelou. Même quand on est chef de l'État en temps de crise sanitaire (et qu'on est peut-être un poil stressé – et ce serait compréhensible), on ne fait pas une pause aussi marquée et théâtrale. Une pause mise en œuvre à plusieurs niveaux : une pause qui prend du temps et qui implique des mimiques dramatiques (lèvres humectées avant, lèvres pincées après). Comme elle est bienvenue, cette pause qui sépare « armée(s) » de « serait déployé(e) » ! Ce qui m'a ensuite sauté aux yeux, c'est « armée(s)... serait déployé(e)... en Alsace ». J'ai donc réécouté le passage. Là encore, une pause. Une pause après « déployé ». Puis une discrète inspiration et « dans-les-jours-à-venir-en-Alsace » d'un souffle et d'un bloc, comme si le temps et le lieu ne faisait qu'un. Comme il est bienvenu, ce tampon qui isole « armée(s) serait déployé(e) » de « Alsace » ! Le défi était de taille : déployer l'armée en temps de paix d'une part ; mettre les mots « armée » et « Alsace » dans la même phrase sans choquer le citoyen lambda disposant de connaissances historiques de base d'autre part. Comment ça « nous sommes en guerre / nous sommes en guerre / nous sommes en guerre / nous sommes en guerre, oui / nous sommes en guerre » ? Où est donc passée la précision initiale « en guerre sanitaire, certes » ? Envolée ? Envolée lyrique ? Ô, magie du discours ! Ô, maitrise de ceux qui disent et taisent quand ça leur chante !

Les macronistes aux commandes discursives ne sont pas débiles (ce serait trop simple). On n'envoie pas l'armée en temps de paix. Tout le monde le sait. L'armée dans nos rues et à nos portes, en temps de paix : personne en démocratie ne peut l'accepter. Mission impossible ? Mission accomplie. Du point de vue discursif, il me semble que tout cela a été admirablement bien amené à nos « chers compatriotes ». J'émets l'hypothèse selon laquelle la généralisation de l'emploi de l'expression « en première ligne » dans les paroles et sous les plumes est une des preuves linguistiques du succès de cette mission.

Conclusion n°6 : « Va où le vent te mène » ! Prends le temps d'écouter cette superbe chanson d'Angelo Branduardi si tu as la chance d'être confiné·e chez toi. « Oublie les mots qui t'enchainent. Va où le vent te mène, va. »

Perspectives

Adresse aux lecteur·trices. Prends aussi le temps de te demander si le sens du vent ne serait pas en train de changer et s'il ne serait pas moralement salutaire, voire salvateur, de penser ce changement de direction. Reprenons les six points abordés dans cette analyse linguistique. Ignorer le terme de « confinement ». Marteler le terme de « guerre ». Ignorer le terme de « crise sanitaire ». Marteler le terme de « guerre ». Minorer l'importance de l'armée. Suggérer une solution fallacieuse à un problème faussement posé. État-majorer la France. La voie frayée dans le discours ouvre des perspectives potentiellement effrayantes. Il ne m'appartient pas de prédire l'avenir ou de dicter une quelconque interprétation de la situation actuelle – je ne suis ni Cassandre ni Hélénos. Je crois en revanche qu'il me fallait signaler que le vent linguistique a tourné. Quels actes suivront les mots ?

[Adresse bonus au ou à la « Linguiste de l'Ombre » de l'Elysée. Je ne sais pas si tu existes, mais chapeau l'artiste. Bel exemple de ce que peut donner, à toutes les échelles du discours, la rhétorique du « en même temps en paix et en guerre ». Gros taf linguistique en amont – et comme une lettre à la poste en aval. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux bien ton 06 ! Je crois qu'on pourrait trouver matière à causer. T'as vu, je te tutoie : la France est supposément en guerre, l'armée est effectivement dans nos rues, tout est permis, non ?]

Suggestions de lectures

Bouquins en linguistique & analyse du discours

Analyser les discours institutionnels, Alice Krieg-Planque, ouvrage publié chez Armand Colin en 2012.

L'argumentation dans le discours : Discours politique, littérature d'idées, fiction, Ruth Amossy, ouvrage publié chez Nathan en 2000 (rééditions chez Armand Colin).

Les actes de langage dans le discours : Théorie et fonctionnement, Catherine Kerbrat-Orecchioni, ouvrage publié chez Nathan en 2001 (réédition Armand Colin 2008).

Linguistique du mensonge, Harald Weinrich, ouvrage traduit de l'allemand publié chez Lambert-Lucas en 2014 (édition originale 2000).

Introduction aux langages totalitaires : Théorie et transformations du récit, Jean-Pierre Faye, essai publié chez Poche en 2003 (nouvelle édition augmentée 2009).

La morale du linguiste : Saussure entre Affaire Dreyfus et massacre des Arméniens (1894-1898), Francis Gandon, ouvrage publié chez Lambert-Lucas en 2011.

Revue de presse sur le thème « guerre & covid-19 »

« Nous ne sommes pas en guerre, et n'avons pas à l'être… » : tribune de Sophie Mainguy (médecin urgentiste) relayée le 19 mars 2020 par La Relève et La Peste https://lareleveetlapeste.fr/tribune-nous-ne-sommes-pas-en-guerre-et-navons-pas-a-letre/

« Emmanuel Macron nous demande l'indispensable, il rate l'essentiel » : tribune d'Émilie Biland-Curinier (professeure de sociologie) publiée le 17 mars 2020 dans Libération https://www.liberation.fr/debats/2020/03/17/emmanuel-macron-nous-demande-l-indispensable-il-rate-l-essentiel_1782089

« Rester confiné chez soi, sur son canapé, n'a strictement rien à voir avec une période de guerre » : article de Maxime Combes (économiste de formation) publié le 18 mars 2020 sur Basta ! et repris le 20 mars 2020 sur Médiapart sous le titre « Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en pandémie. Et c'est bien assez » https://www.bastamag.net/pandemie-covid19-coronavirus-Macron-guerre-virus-confinement https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/200320/non-nous-ne-sommes-pas-en-guerre-nous-sommes-en-pandemie-et-cest-bien-assez

« Appeler à la peur pour protéger la population… et obtenir l'effet inverse » : article de Marie-Laure Gavard-Perret (professeure de gestion) et Marie-Claire Wilhelm (maîtresse de conférences en marketing) publié le 18 mars 2020 sur The Conversation https://theconversation.com/appeler-a-la-peur-pour-proteger-la-population-et-obtenir-leffet-inverse-133946

{{}}« Le commandant Macron déclare la guerre au coronavirus » et « L'armée n'est pas (encore) là » : articles de Philippe Leymarie (collaborateur du Monde Diplomatique) publiés respectivem
ent les 9 et 18 mars 2020 sur Défense en ligne (blog du « Diplo ») https://blog.mondediplo.net/le-commandant-macron-declare-la-guerre-au https://blog.mondediplo.net/l-armee-n-est-pas-encore-la


............................................

3 / 7 mn